Lerarenbeurs

Heb je al een lerarenbevoegdheid en wil je een bachelor- of master-opleiding gaan volgen? Om je professionele niveau te verhogen, je vakkennis te verbreden of juist te specialiseren? De Lerarenbeurs helpt je verder. Je kunt 'm van 1 april tot 15 mei aanvragen.

Juf en kind met laptop

De beurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Voor het collegegeld maximaal € 7.000,- voor studiemiddelen en reiskosten maximaal € 350,-. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven.

Lerarenbeurs 2023-2024

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs 2023-2024 loopt van 1 april (18.00 uur) tot en met 15 mei. Je kan dan de beurs aanvragen in mijn DUO.

De beurs wordt toegekend per onderwijssector, in een vaste volgorde:

  • Herhaalaanvragen (2e en 3e studiejaar);
  • 1e aanvragen. Hier gaat de rest van het budget naartoe, tot het subsidieplafond is bereikt. De 1e aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Hoe lang kan ik de beurs krijgen?

  • Voor een bachelor of master krijg je maximaal 3 jaar een lerarenbeurs.
  • Volg je een pre-master of schakeltraject, dan is dat maximaal 1 jaar.
  • Als je daarna een bijpassende, universitaire masteropleiding kiest, krijg je de beurs nog maximaal 2 jaar.

Belangrijk: je moet elk jaar minimaal 15 studiepunten halen om de beurs te behouden.

5ecc3218-0ce8-11ee-8740-02565807075b studenten luisteren naar uitleg

Voor wie?

De lerarenbeurs is er niet alleen voor leraren. Ook interne begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers kunnen 'm aanvragen.

Dit zijn de voorwaarden

  • Je hebt een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelor-diploma als leraar in het hbo.
  • Het ministerie van OCW of EZ bekostigt de onderwijsinstelling waar je werkt.
  • Op het moment van je subsidieaanvraag of in de 12 kalendermaanden daarvoor werk je bij een school in (Caribisch) Nederland.
  • Je geeft minimaal 20% van je werktijd les. Deze voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers of ambulant begeleiders.
  • Je hebt geen Tegemoetkoming Leraren of studiefinanciering, en ook geen (nul)lening of studentenreisproduct.

Let op: elk jaar opnieuw aanvragen

Je ontvangt de Lerarenbeurs steeds voor 1 studiejaar. Vraag ‘m dus elk jaar opnieuw aan. Dit kan tussen 1 april tot 15 mei en geldt voor het studiejaar dat daarop volgt. 

Je vraagt de Lerarenbeurs digitaal aan via DUO

Andere mogelijkheden

Kom je niet in aanmerking voor deze regeling? Kijk dan eens bij de Tegemoetkoming Leraren. Of maak gebruik van het Levenlanglerenkrediet om je opleiding te financieren.