Engineering en Automotive

Studenten Engineering en Automotive voeren tijdens hun studie verschillende opdrachten uit. Naast stage- en afstudeeropdrachten zijn dat ook projecten in het onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van vragen uit de praktijk.

34626 Studenten praten in gang bij Engineering

BedrijvenportalWil je een opdracht aanleveren?

Je kunt je stage- of afstudeeropdracht aanleveren via het bedrijvenportal van de HAN. Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op met het praktijkbureau.

Studenten werken samen

Praktijkbureau Engineering en Automotive Neem contact met ons op

Het praktijkbureau is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 16 uur, behalve tijdens schoolvakanties.

SamenwerkenProjecten met studenten

Een belangrijk onderdeel in het curriculum van onze opleidingen zijn projecten. Studenten werken vanuit hun eigen discipline in bi-disciplinaire of multidisciplinaire groepen samen met studenten uit andere opleidingen. Gedurende de opleiding kennen deze projecten een toenemende complexiteit, realiteit en multidisciplinariteit.

Voor studenten zijn projecten extra interessant als ze een hoge realiteitswaarde hebben en vanuit het bedrijfsleven worden aangedragen. Bedrijven biedt het de kans om vroegtijdig bij studenten in beeld te komen en studenten bij hun vraagstukken te betrekken.

255431 deeltijd cursist Nick werkt aan simulatiepaneel

Hoe verloopt zo'n project?

Projecten met studenten waarbij wordt samengewerkt tussen onderwijs, bedrijven en lectoraten, vind je in het 2e en 3e jaar van de opleiding. Een project heeft een doorlooptijd van 20 weken. Iedere projectgroep bestaat uit 5 à 6 studenten. Zij kunnen gemiddeld 20 uur per week aan het project besteden.