HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie

Flexibilisering en technologisering van arbeid. De vergrijzing van menselijk kapitaal. Op welke creatieve manieren kun je kijken naar oplossingen voor deze ontwikkelingen? Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie buigt zich over deze vraag. Ons lectoraat HRM is partner en brengt haar deskundigheid in.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
groep mensen achter laptop informeel
Leernetwerk

Zorgalliantie/Krachtige Kernen

De Zorgalliantie/Krachtige Kernen is een vraaggestuurd leernetwerk dat huidige professionals (van participerende organisaties) en toekomstige professionals (studenten opleidingen van de HAN) in diverse leerformules klaarstoomt voor de toekomst, met vraagstukken op thema’s van overmorgen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
null
Project

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
meisje met prothese armen neemt frietjes aan tafel met goep tienermeisje
Project

Netwerk SlimID (2018-nu)

In dit netwerk brengen de lectoraten van de Academie IT en Mediadesign partijen uit overheid, zorg en onderwijs samen die digitale dienstverlening ‘op maat’ willen leveren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
spelbord met pionnen in netwerk
Project

IJvergas

Op zee wordt veel windenergie opgewekt. Het kost echter veel werk en geld om energie aan land te krijgen. Is het bouwen van een waterstoffabriek op zee, waar windenergie wordt omgezet in waterstof, aantrekkelijker dan het vervoeren van energie naar de kust? Dat wordt onderzocht in dit project.

HAN Redactie
SEE, windmolen kop
Project

Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden veroorzaakt door werk of hebben daar invloed op. Algemeen fysiotherapeuten vinden het lastig om de factor ‘werk’ mee te nemen in de behandeling. Wat is het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie als die factor wel wordt meegenomen?

HAN Redactie
fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 
Project

Zakgeldproject

In gezinnen waar de financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen, met behulp van zakgeld, te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

HAN Redactie
298302 Armoede in beeld. Kistje met geld
Project

Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur

Omdat gemeenten er veel taken bij hebben gekregen de laatste jaren, heeft de provincie Gelderland eerder de bestuurskracht van haar gemeenten in kaart gebracht. Maar hoe zit het met haar eigen bestuurs- en samenwerkingskracht? Dit heeft ze laten onderzoeken.

HAN Redactie
studenten overleggen aan ronde tafel
Project

Aanzet met Geld

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met geld? Gemeente Nijmegen wilde weten hoe deze inwoners daarbij het beste ondersteund kunnen worden. HAN onderzocht dit met 3 co-onderzoekers met LVB.

HAN Redactie
#50euroweek briefgeld euro budget
Project

My Healthy lifestyle@work

Hoe zorg je dat medewerkers in de sector Transport & Logistiek gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? GBW-interventies worden hier al een aantal jaar voor ingezet. Maar we weten niet goed waarom een GBW-interventie wel, of juist niet slaagt. Dat onderzoeken we.

HAN Redactie
lectoraat arbeidsdeskundigheid dreigend verzuim project suzanne van hees