HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Hernieuwbare grondstoffen uit plantenstengelsap

Een aantal bedrijven uit de glastuinbouwsector doet samen met de HAN en Hogeschool Inholland onderzoek naar de verwaarding van plantensappen om te komen tot een proof of concept voor het maken van eindproducten die kunnen worden ingezet in eigen teelt (circulaire tuinbouw).

HAN Redactie
237648 Headerfoto Onderzoek lectoraat Biodiscovery HAN BioCentre bioreactor
Project

Gezonde werkomgevingen

Hogeschool-docenten hebben een bovengemiddelde kans op een burn-out. In dit project zijn ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor een gezonde werkomgeving die de stress zou moeten reduceren.

HAN Redactie
473157 Stagiair Emma Kok in een groende kantooromgeving in het kader van het project Gezonde Werkplek

Netwerk Jeugdhulp Gelderland leert

Leren is één van de belangrijkste troeven die we in handen hebben om de jeugdhulp te verbeteren.

HAN Redactie
237752 jongen in park die hand van ouder vasthoudt
Op een nieuw spoor

Handreiking, training en begeleidingstraject ter verbetering van re-integratie 2e spoor

In dit project beogen we een aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor en verbeteren van eigen-regie van zieke werknemers. We ontwikkelen een handreiking en training voor werkgevers en re-integratieprofessionals, en een aanpak voor werknemers.

HAN Redactie
413207 Logistics Management deeltijd, stoel, gang, laptop, studeren, lachen, 2022
Vroegtijdig herkennen in acute zorgketen

ERASE ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft een meerjarige onderzoekslijn gericht op het vroegtijdig herkennen van ouderenmishandeling in de acute zorgketen en het ontwikkelen van handvatten voor aanpak van ouderenmishandeling in de praktijk.

HAN Redactie
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Mentale gezondheid ambulancezorgprofessionals tijdens COVID-19

AMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen ambulancezorgprofessionals dagelijks te maken met de specifieke omstandigheden. Dat heeft invloed op de mentale gezondheid van deze professionals. De 'AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19' (AMPLE)-studie maakt dat inzichtelijk.

HAN Redactie
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
Project

Brains4Buildings

Brains4Buildings (B4B) is een meerjarig, multi-stakeholderprogramma gericht op het ontwikkelen van methoden om big data uit slimme meters, gebouwbeheersystemen en Internet of Things-apparaten te benutten, het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel in te spelen op gebruikersgedrag en lokale vraag en aanbod van energie en bespaar op de onderhoudskosten van de installatie.

HAN Redactie
32717 overzicht
Werkingsmechanismen en interventies

Vaktherapie in de forensische zorg

Het project 'Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg' beoogt een belangrijke impuls te geven aan de kennis- en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg.

HAN Redactie
35009 Overzicht gebouw trappen
Burgerinitiatieven en Positieve Gezondheid in de huisartsenzorg

Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

HAN Redactie
57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid
Project Smart Region

't Werkt!

Beroepen veranderen steeds sneller van inhoud. Sommige beroepen verdwijnen, andere beroepen verschijnen. Dat vraagt veel van professionals in opleiding. Het is belangrijk dat zij leren anticiperen op, en omgaan met, die veranderingen door nieuwe vaardigheden te leren.

HAN Redactie
Docent overlegt met studenten