HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

HAN Redactie
128828 GGM K33 kantine van boven
Project

Vital Learning Community

Hoe kan het stageaanbod rondom de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler vormgegeven? En hoe kan het structurelen en duurzamer worden? Dat onderzoekt een aantal kennisdomeinen binnen de HAN.

HAN Redactie
54074 twee studenten bij gezonde kantine
Project

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

HAN Redactie
237716 jonge mensen overleggen op kantoor
Project Smart Region - Slim

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals worden zij geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Die liggen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs en klimaatverandering.

HAN Redactie
34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw
Project EFFEMPART

Samenwerken met familie op de IC: werkt het?

In het project EFFEMPART scherpen we de beoogde interventie uit onze oorspronkelijke studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' aan. Dit doen we met input vanuit focusgroepen met IC professionals, patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten gedurende de COVID-19 periode.

HAN Redactie
202081 Voltijd student Verpleegkunde en docent aan het bed van patiënt meten bloeddruk-2
Project

Toolkit voor onderzoekende leraren

Door zelf onderzoekend te werk te gaan kunnen leraren, op basis van gegevens die ze verzamelen over hun leerlingen en eigen handelen, aan de slag met het verbeteren van het onderwijs in hun eigen klas en team.

HAN Redactie
363264 kinderen op laptop
Project

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

HAN Redactie
237719 oude man, hand met stok

Optimale inzet NAH-trainingshuis SIZA

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft grote impact op alle domeinen van het functioneren. Alle stakeholders ervaren een kloof tussen zorgbehoeften in de revalidatie- en chronische fase. In het Siza NAH-Trainingshuis (NAH-T) wonen en trainen mensen met NAH 2 jaar om te leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, ten einde deze kloof te dichten.

HAN Redactie
247909 Het Dorp Arnhem zorginstelling
Project

Optimalisatie spasticiteitsmanagement Klimmendaal

Binnen Klimmendaal worden veel mensen met een centraal neurologische aandoening behandeld voor hun spasticiteit. Professionals hebben vragen over nieuwe behandelopties. Verder bestaat de indruk dat niet alle patienten met spasticiteit, die behandeld zouden moeten worden in een revalidatiecentrum, ook daar behandeld moeten worden.

HAN Redactie
109952 vrouwelijke fysiotherapeut die vrouwelijke patiënten testen voor revalidatie slikken
monitoring

Het LeerLab

Eigentijds onderwijs steekt anders in elkaar dan traditioneel onderwijs. De focus ligt er op zelfregie en inspelen op de behoefte van de leerlingen.

HAN Redactie
405012 twee studenten in gesprek met docent aan tafel voor de fotoshoot van Leerlab bij Citadel