HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Een waardevol gesprek met elkaar

Gesprekskaarten Waarde van Welzijn

Hoe voer je een betekenisvol gesprek? Een gesprek dat gericht is op de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner. De gesprekskaarten Waarde van Welzijn bieden hiervoor uitkomst!

HAN Redactie
507916 Gesprekskaartjes waarde van welzijn1
Project

ACE: Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Momenteel heeft 1/5 van de huishoudens in de EU professionele zorg nodig. Het zorgsysteem en medische faciliteiten kunnen dit toenemende aantal gebruikers van zorg niet aan, zeker gezien het personeelstekort. ACE heeft als doel het versnellen van (adoptie van) innovaties die aansluiten bij de behoeften.

HAN Redactie
31730 student lacht naar andere student
Vaktherapeutische behandelmodule

Van negatief denken naar positief doen

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen scoren relatief laag op welbevinden. Het ontbreekt hen aan veerkracht voor aanpassing, eigen regievoering in sociale, mentale en fysieke uitdagingen. Een nieuwe vaktherapeutische behandelmodule heeft het bevorderen van welbevinden van deze patiënten als doel.

HAN Redactie
494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.

Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

HAN Redactie
455838 communicatie docent en student in gesprek
Promotieonderzoek

Verdwaalde Verantwoordelijkheid

Het begrip 'wederkerigheid' deed zijn intrede in het bestuursrecht met de Algemene wet bestuursrecht. In hoeverre heeft dat geleid tot overvraagde burgers binnen de besluitvormingsprocessen van de Wmo 2015 en de Participatiewet? Promotieonderzoek van Bas Kerssies.

HAN Redactie
32439 close-up rechtenbundel, FEM HBO rechten
Project

De Activiteitenweger

De Activiteitenweger is een hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. Hierdoor kan een cliënt bepalen welke activiteiten hij of zij binnen de eigen energiegrenzen aankan.

HAN Redactie
536759 Vrouw slaat haar armen vrolijk uit. Geniet van het leven.
Project

Meer dan Steen Alleen

Sociale contacten en meedoen in de buurt zijn voor veel mensen van belang om fijn te wonen. In het project Meer dan Steen Alleen wordt een renovatie of verduurzaming van huurwoningen gecombineerd met het versterken van sociale verbindingen in de buurt.

HAN Redactie
487298 Stockfoto voor factsheet Hart van Heteren van de minor Circulaire Economie S1 22-23.

Leerambassadeurs: implementatie en evaluatie

Leerambassadeurs zijn speciaal getrainde werknemers die collega’s stimuleren met scholing en ontwikkeling aan de gang te gaan. In dit project ontwikkelen we kennis over effectieve inzet van leerambassadeurs in Nederland. We passen dit gelijk toe in de implementatie en evaluatie van leerambassadeurs.

HAN Redactie
32568 Student en docent in gesprek met bedrijf, handen schudden, FEM Employment

Hilverzorg(t): voor behoud van blije, gezonde en productieve professionals in de ouderenzorg

Het succesvolle Leerhuis-concept van zorginstelling HilverZorg is vernieuwd en uitgebreid. We voeren een praktijkgerichte studie uit naar de effecten van het vernieuwde programma op behoud en professionalisering van zorgprofessionals voor de ouderenzorg in het algemeen en HilverZorg in het bijzonder.

HAN Redactie
405603 ouderen autisme

Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

Met 5 lectoraten en partners ontwikkelen we een landelijke onderzoeksinfrastructuur op human capital gebied. Goede ontwikkeling en benutting hiervan is dé kernopgave voor het versnellen van maatschappelijke transities, opschalen van innovaties en vergroten van maatschappelijk verdienvermogen.

HAN Redactie
413204 Bedrijfskunde deeltijd, studieadviesgesprek, studieadviseur, gesprek, praten, student, 2022