HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Mentale gezondheid ambulancezorgprofessionals tijdens COVID-19

AMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen ambulancezorgprofessionals dagelijks te maken met de specifieke omstandigheden. De 'AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19' (AMPLE)-studie maakt inzichtelijk wat de mentale gezondheid van deze professionals is gedurende COVID-19.

HAN Redactie
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
Terugblik

Online sessies Impact in het sociale domein

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden op 1 en 21 februari vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Op 15 maart is de laatste bijeenkomst.

HAN Redactie
234512 wijkcentrum sociaal samenwerken
Werken aan structurele oplossingen

Leergemeenschap Onbegrepen Gedrag

‘Ingewikkelde’ situaties in wijken en buurten zorgen voor veel frustratie en onbegrip. Structurele oplossingen blijken er niet te zijn. De leergemeenschap Onbegrepen Gedrag wil daar verandering in brengen.

HAN Redactie
254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit
Project

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten met vijf hogescholen bij de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen en het vormen van een vakcommunity.

HAN Redactie
247696 poster ivm praktijk onderzoek op tafel
Project

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

HAN Redactie
128828 GGM K33 kantine van boven
Project

Vital Learning Community

Een aantal kennisdomeinen binnen de HAN onderzoekt hoe het stageaanbod rondom de thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler (op maat) kan worden vormgegeven, alsmede structureler en duurzamer.

HAN Redactie
54074 twee studenten bij gezonde kantine
Project

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

HAN Redactie
237716 jonge mensen overleggen op kantoor
Project Smart Region

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals zullen zij geconfronteerd worden met complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs of klimaatverandering.

HAN Redactie
34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw
Project EFFEMPART

Samenwerken met familie op de IC: werkt het?

In het project EFFEMPART scherpen we de beoogde interventie uit onze oorspronkelijke studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' aan met input vanuit focusgroepen met IC professionals en patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten gedurende de COVID periode.

HAN Redactie
202081 Voltijd student Verpleegkunde en docent aan het bed van patiënt meten bloeddruk-2
Project

Toolkit voor onderzoekende leraren

Door zelf onderzoekend te werk te gaan kunnen leraren, op basis van gegevens die ze verzamelen over hun leerlingen en eigen handelen, aan de slag met het verbeteren van het onderwijs in hun eigen klas en team.

HAN Redactie
363264 kinderen op laptop