HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Trauma-Focused Art Therapy

Vaktherapeutische uitwerking nachtmerrieprotocol 

Traumatische ervaringen. Een groot deel van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis heeft er mee te maken. Vaktherapie blijkt van waarde in de behandeling van trauma. Binnen dit project ontwikkelen we een specifieke vaktherapeutische module.

HAN Redactie
Persoon maakt notitie
Project

Compassion Focused Arts & Psychomotor Therapies

Dit project draait om een ontwikkelingsonderzoek met Compassion Focused Therapy (CFT) als theoretisch behandelmodel binnen vaktherapie. Dit gebeurt met de Intervention Mapping methode. Het betreft ontwikkeling en beschrijving van een specifiek behandelaanbod (interventies en een module).

HAN Redactie
verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
Project

Design Your Life 

Zelfontworpen technologieën die de zelfredzaamheid en eigen regie van jongeren met autisme vergroten. Om zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. In dit project werken cliënten, begeleiders en aanbieders van ondersteunende technologie samen voor een optimale inzet van technologie voor deze doelgroep.

HAN Redactie
485378 volwaardig-leven-met-autisme_header-design-your-life_2023
Programmalijn SEE

Waterstof en mobiliteit

Fossiele brandstoffen als benzine en diesel? Die kunnen binnenkort écht niet meer. Transport is 1 van de grootste boosdoeners als het over CO2-uitstoot gaat. Gelukkig zijn we met elektrisch rijden al een heel eind op weg. Maar de toekomst van zwaar transport? Die ligt volgens HAN SEE bij waterstof.

HAN Redactie
Automotive Hydromotive HM10 waterstofauto in race met Ecorunner TU Delft 2020
Project

Talentmonitor

Met de Talentmonitor ontstaat een beeld hoe talentvolle voetballers zich ontwikkelen op het gebied van cognitieve, mentale, fysieke en motorische eigenschappen (met behulp van studenten).

HAN Redactie
sportleraar geeft team met basisschool voetbalteam instructie
Project

Motiverende Gespreksvoering

Over 10 jaar kopen we zorgtechnologie gedachteloos bij de woonwinkel. Dan zijn het gebruiksvoorwerpen die je zelf aanschaft. Daar zijn we nog niet. Binnen dit project zetten we Virtual Reality in om een leeromgeving te bieden waar studenten de motiverende gespreksmethodiek kunnen oefenen.

HAN Redactie
null
Project Taakverschuiving van eerstelijn naar burgers

Samenredzaamheid

Dit project is een vervolg op het project Een Sterk Wijknetwerk: Burgers, Professionals en Onderwijs SAMEN! Uit dit project bleek dat het samenwerken tussen professionals in de eerstelijns zorg met het sociale domein en met burgers niet vanzelfsprekend is.

HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
Programmalijn SEE

Biomassa voor energie en grondstoffen

Zon, wind en water komen vaak voorbij als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Wat HAN SEE betreft mag biomassa in dat rijtje aansluiten. Biomassa is namelijk niet alleen een prima bron van energie, er kunnen voor allerlei soorten producten ook duurzame grondstoffen van gemaakt worden.

HAN Redactie
SEE, houtsnippers biomassa
Project

Gebruik Technologie tijdens Covid

Tijdens de eerste coronagolf (voorjaar 2020) is het aantal digitale contacten tussen (zorg)professionals en cliënten enorm toegenomen. Noodgedwongen, want face-to-face contact was vaak niet meer mogelijk. We onderzoeken welke vorm van digitaal contact is ingezet en of dat succesvol was.

HAN Redactie
null
Project

Verbeelding van het goede leven

De invulling van het goede leven is voor een ieder persoonlijk. Daarom is het opvallend dat visies van zorgorganisaties, maar ook van landelijke en internationale overheidsdocumenten, vaak voorschrijven wat een ‘goed leven’ voor mensen met een verstandelijke beperking is.

HAN Redactie
toekomstlokaal