HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Direct duidelijk! (2020-2021)

De overheid stuurt veel informatie op de mensen af, maar de vraag is of de lezers begrijpen wat er staat en wat ze moeten doen. We onderzoeken dat met 'echte' lezers in ons Experience lab.

HAN Redactie
gebruikersonderzoek in experience lab, eye-tracking, oudere man met pet
Programmalijn SEE

Wijkgerichte energietransitie

Een héle wijk meenemen in de transitie naar duurzame energie. Is dat niet enorm complex? Jazeker! Toch pakken wij die uitdaging bij HAN SEE met beide handen aan. Of eigenlijk: met heel veel verschillende handen. Want Wijkgerichte Energietransitie krijg je alleen samen voor elkaar.

HAN Redactie
Luchtfoto Elderveld
Project

Steengoed

In het project Steengoed doen we onderzoek naar zo’n 80 (voormalige) steenfabrieksterreinen in het Gelderse rivierengebied. Deze buitendijks gelegen, hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) blijven grotendeels droog in geval van hoge waterstanden op de rivier.

HAN Redactie
Rivier de IJssel
Project

Data Analyse Competenties (DAC) Community

Hoe kunnen we data gedreven logistiek in Gelderland naar een hoger niveau tillen? Dat onderzoeken we in het DAC Netwerk, een leernetwerk voor de ontwikkeling van Data Analyse Competenties. We vormen met professionals uit het mkb en studenten een learning community, om zo slimmer met data om te gaan.

HAN Redactie
LM Lectoraat Logistiek Data science
Project

Evidence 2.0

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

HAN Redactie
medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis
Project

Strategisch organiseren van werken in de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk

Hoe maak je de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld succesvol? En hoe staan wij er in als HAN? Richt je op het organiseren in netwerken is het advies!

HAN Redactie
Student en docent in gesprek met bedrijf, handen schudden, FEM Employment
Project

Validatieonderzoek met betrekking tot de SERATS

Kan iemand met een persoonlijkheidsstoornis zijn emoties uiten in beeldende therapie? Dat onderzoeken we binnen dit project.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
bijzonder-lectoraat-vaktherapie_acht-maskers_2020
Project

1e lijns COVID-19 portaal

Het project '1e lijns COVID-19 portaal: ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie' onderzoekt hoe ex-COVID patiënten het beste thuis kunnen revalideren om snel het dagelijks leven weer op te kunnen pakken.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Coronavirus COVID19 artist impression
Project

Capability College

Hoe zorg je dat jongeren met autisme kunnen meedraaien in de maatschappij? En dat de beeldvorming over deze jongeren verbetert? Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme houdt zich hiermee bezig. Ze biedt o.a. de cursus ‘Capability College’ aan, voor jongeren met autisme en studenten Social Work.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
178247 Omran Taki: durf campagne deeltijd. kleur bewerkt blauw
Project

Optimizing nutritional counseling for the disabled athlete

Het aantal mensen met een lichamelijk beperking dat deelneemt aan competitieve sport stijgt. Hierdoor is in toenemende mate behoefte aan (para)medische begeleiding. Dit project richt zich op het verbeteren van de voedingskundige begeleiding van atleten met een lichamelijke beperking.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
still van youtube video over samenwerking in driehoek HAN Sport en Bewegen over promotie-onderzoek Kristin Jonvik omtrent bietensap