HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Samen beslissen in re-integratie

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. We onderzoeken hoe arbeidsdeskundigen en andere professionals de methodiek 'samen beslissen' kunnen toepassen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

HAN Redactie
109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals
Project

Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

In de campusaanpak Arnhem hebben onderwijsinstellingen uit Arnhem, overheden en OV bedrijven de handen in elkaar geslagen om de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen per fiets, OV en auto te verbeteren en te verduurzamen.

HAN Redactie
193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan
Onderzoek

Op de voet gevolgd: verduurzaming belastingstelsel

Kan fiscaal advies bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid? Ja!, zegt het HAN associate lectoraat Sustainable Finance and Tax.

HAN Redactie
343394 Foto van rekenmachine en grafieken voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax
Onderzoeksproject

Integraal Robotiseren

Met dit onderzoek willen we de volgende praktijkvraag beantwoorden: Welke kansen bieden robottechnologieën gezien de uitdagingen door krapte op de arbeidsmarkt en de snel veranderende, variabele klantvraag?

HAN Redactie
389737 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics
Onderzoeksproject

Mens-robot samenwerking

De onderzoeksvraag die wij met dit onderzoek willen beantwoorden is: Hoe kunnen robotarmen effectief worden ingezet in productie van wisselende kleine series.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
234465 null
Project

Samenwerkingskwesties in het jeugddomein

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliënten, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal. Ze zijn een belangrijke voorspeller voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. De HAN onderzoekt hoe goede samenwerkingsrelaties tot stand komen.

HAN Redactie
364251 Stockfoto met kinderen voor rapportage kennisupdate
Project

Studentenproject Samenwerkingskwesties in beeld

In dit project analyseren studenten beeldopnames van hulpverleningsgesprekken gemaakt door jeugdzorgprofessionals. De studenten maken hiervoor gebruik van een speciaal ontwikkeld meetinstrument. De betrokken jeugdzorgprofessionals ontvangen van de studenten zowel mondeling als schriftelijk feedback op de samenwerkingsrelatie tussen hen en de cliënten.

HAN Redactie
347963 Lo-res. Groep van 4 studenten in overleg aan tafel in algemene ruimte HAN.
Project

In de war over verwardheid

Op verschillende fronten is er steeds meer aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op het gebied van beleid, zoals de ambulantisering van de zorg, in de praktijk, zoals het ontwikkelen van verschillende aanpakken en in de publiciteit, rondom personen met verward gedrag.

HAN Redactie
studenten overleggen
Project

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen is belangrijk voor mens en maatschappij. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we een onderwijsaanbod om studenten nog beter toe te rusten om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

HAN Redactie
376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Masterclasses Covid-19 en sociale verbondenheid

Wat is de impact van covid 19 op sociale verbondenheid en leefbaarheid? Deze vraag stond centraal in het leernetwerk COVID-19 en sociale verbondenheid, welke door het post-hbo onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij (HAN) samen met de provincie Gelderland is georganiseerd. Doel van het leernetwerk was om actuele kennis en ervaring samen te brengen en met elkaar delen.

HAN Redactie
232299 Studenten buiten op bankje met mondkapjes op. Social distancing. Anderhalve meter. Covid19. Corona.