HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Wendbaar aan het werk: Duurzame inzetbaarheid en Human Resource Management in zorg en welzijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers plezier houden in hun werk? Hoe maken we de kans op uitval zo klein mogelijk? Begrijpelijke vragen in een sector die onder druk staat door transities en bezuinigingen. Inmiddels lopen er 2 uitgebreide onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
lessituatie
Project

Integrale aanpak Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen

Mensen die in armoede leven en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen bij een gemeente vaak te maken met verschillende domeinen. Dit zijn bijvoorbeeld 'Zorg & Welzijn' en 'Werk & Inkomen'. Hoe kan een integrale aanpak tussen deze domeinen binnen een gemeente beter worden vorm gegeven om deze mensen te helpen?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
33133 economie-management-recht, post-it, scrum, kleuren, overleg, samenwerken, finance, tafel
Project

BESSI

Als bedrijf met innovatie-ambitie loop je soms tegen grenzen aan. Samenwerking met concullega’s is dan soms nodig. Maar hoe doe je dat op enigszins duurzame wijze? Zodat niet de helft eruit wil stappen halverwege het traject?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
biocentre_data-science9. Martijn van der Pol, Philip de Groot
Project

Sociale innovatie

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere benadering van burgers en hun vragen. Het vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Sociale innovatie biedt handvatten om die gewenste transformatie vorm te geven. Hoe bevorderen we de inzet van sociale innovatie?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
klimmen op klimwand
Project Smart Region - Slim

House of Skills, 13 ontwerpprincipes voor een Krachtige Leerwerkomgeving

Vanuit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan participeert HAN University of Applied Sciences in het project House of Skills (HoS). De HAN deed de afgelopen twee jaar voor House of Skills onderzoek naar de ‘krachtige leer- werkomgeving’.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
twee vrouwen in gesprek
Project

Kunst, cultuur en creativiteit als een capability

Kunst, cultuur en creativiteit biedt mogelijkheden om als een capability op te vatten. Met dit onderzoek probeert het lectoraat een brug te slaan tussen de kunsten en het welzijn in het complete palet van instrumentele effecten tot culturele betekenisgeving.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Stockbeeld interessegebied kunst en cultuur
Project

Living Labs Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)

Binnen het Living Lab doen meerdere partijen multidisciplinair onderzoek. We experimenteren en innoveren in real-life contexten. Dit project bestaat uit 2 Field Labs: Campus Heijendaal en Buur & Zo. We werken aan ontwikkeling, implementatie en opschaling van duurzame innovatieve last mile concepten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Lectoraat architecture in health. Living labs
Project

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Studenten overleggen
Project Evidence

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Welkom bij dit digitale Handboek EBP. Dit handboek ondersteunt zorgverleners en projectleiders bij het creëren van een Evidence Based Practice (EBP) cultuur binnen zorgteams in verpleeghuizen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
man pakt boek uit schap bibliotheek
Project

FIND-GO

Het assetmanagement van netwerkbeheerders moet verbeterd en toekomstbestendig worden. Een betere health index helpt. Het lectoraat Reliable Power Supply onderzoekt slim assetmanagement. Dit doet het in het project Framework voor Intelligent Netbeheer en Data Gedreven Optimalisatie (FIND-GO).

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
electriciteitsmasten