HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Bijz. Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Perceived effects of Arts and Psychomotor Therapies

Bevordert het in kaart brengen van het perspectief van de patiënt ten aanzien van vaktherapeutische interventies de communicatie tussen patiënt en therapeut? Dit onderzoeken we dan ook in het project Perceived effects of Arts and Psychomotor Therapies.

Studenten in actie
Bijz. Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Benefits of Art Therapy

Binnen dit project voeren we onderzoek uit naar effecten van beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C.

student schilderen
Bijz. Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Validatieonderzoek met betrekking tot de SERATS

Kan iemand met een persoonlijkheidsstoornis zijn emoties uiten in beeldende therapie? Dat onderzoeken we binnen dit project.

bijzonder-lectoraat-vaktherapie_acht-maskers_2020
Bijz. Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Systematic review over `Art-based interventions’

Wat is het effect van beeldende therapie op emotieregulatie? We bekijken het binnen deze Systematic review/meta-analyse over `Art-based interventions’ en emotieregulatie.

twee studenten schilderen
Bijz. Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Telepresent als vaktherapeut - VR Health Experience

Werken als vaktherapeut in een tijd dat je niet fysiek bij elkaar kunt zijn? Schilderen in 3D binnen Virtual Reality? Emotieregulatie via een app? Vaktherapie staat op het punt heel nieuwe, online wegen in te slaan. Dat moet ook wel, vanwege de coronacrisis. Maar hoe geven we dit vorm?

282873 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush2
Bijz. Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Vaktherapeutische uitwerking nachtmerrieprotocol 

Traumatische ervaringen. Een groot deel van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis heeft er mee te maken. Vaktherapie blijkt van waarde in de behandeling van trauma. Binnen dit project ontwikkelen we een specifieke vaktherapeutische module.

Persoon maakt notitie
Bijz. Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Compassion Focused Arts & Psychomotor Therapies

Dit project draait om een ontwikkelingsonderzoek met Compassion Focused Therapy (CFT) als theoretisch behandelmodel binnen vaktherapie. Dit gebeurt met de Intervention Mapping methode. Het betreft ontwikkeling en beschrijving van een specifiek behandelaanbod (interventies en een module).

verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek