overlegsituatie

Werkgevers die kwetsbare doelgroepen een kans willen geven, lopen te vaak tegen belemmeringen aan. Dit project wil daar iets in veranderen. We bieden lokale ondersteuning aan inclusieve werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen.

Snelle info

Status

Lopend

Looptijd

2022- 2024

Subsidie

Instituut GAK

Projectleider

Annet de Lange (HAN)
Joost van der Weide (Windesheim), penvoerder

Aanleiding

Het is essentieel dat we als samenleving een arbeidsmarkt creëren die openstaan voor iedereen en waar iedereen structureel mee kan doen. Het is daarbij van belang om te duurzame arbeidsrelaties te komen. Niet alleen voor werkenden, maar zeker ook voor werkgevers. Uit ons onderzoek blijkt dat werkgevers vaak best de intentie hebben om kwetsbare doelgroepen een kans te geven. In de praktijk lopen ze echter te vaak tegen belemmeringen aan. Hoe begeleid je een onbekende kwetsbare doelgroep op de werkvloer? Hoe kom je aan potentiële kandidaten en hoe kun je ze bereiken? Welk effect heeft het op je bedrijfsvoering? Hoe zit het met de regelgeving? En hoe bereid je je eigen organisatie voor op het opnemen van mensen uit kwetsbare doelgroepen?
Verder zien we in verschillende regio’s dat de scheiding tussen ‘job ready’ maken enerzijds en de integratie en ontwikkeling op de werkvloer anderzijds erg groot blijft in de wereld van arbeidstoeleiding en HRM.

Doel van het project

Doel van dit project is het bieden van lokale ondersteuning aan inclusief werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen. Die ondersteuning bieden we aan op drie manieren :

  • Concrete lokale ondersteuning door studenten aangesloten bij o.a. HRM-opleidingen van hogescholen door hulp bij inventarisatie en implementatie;
  • Intervisie van werkgevers, ondersteund door lectoraten, in lokale leernetwerken;
  • Praktisch kennisaanbod (kennissynthese, overzicht van tools, webinars etc.), landelijk vanuit de gezamenlijke lectoraten.

Beoogde resultaten

Door gebruik te maken van passende, praktische tools en interventies uit praktijkgericht onderzoek naar inclusie, voeden we lokale leernetwerkbijeenkomsten en versterken we de regio’s. Dit leidt tot bundeling van tools, kennis en praktijkervaring zoals het opstellen van do’s en don’ts en een lijst met veelgestelde vragen (faq). Naast ‘best practices’ gaan we ook inspirerende verhalen, foto’s, clips en portretten verzamelen, zodat we de beeldvorming van de onderkant van de arbeidsmarkt positief kunnen beïnvloeden. Dit is belangrijk richting werkgevers, maar zeker ook voor studenten.

We starten met een 2-jarige pilot in 3 regio’s waar de aangesloten hogescholen (HAN, Hogeschool Utrecht en Windesheim) actief betrokken zijn en ieder hun eigen bestaande netwerken hebben. Aan het eind van deze 2-jarige periode komen we met een evaluatie op basis waarvan uitbreiding naar andere hogescholen en regio’s mogelijk wordt.

Neem contact op Meer weten over dit project?

Lector Annet de Lange: annet.delange@han.nl, 06 4208 1890

Lectoraat Human Resource Management

Als lectoraat richten we ons op de centrale vraag: hoe houden we mensen langer en gezond aan het werk? Wij gaan na welke HRM-instrumenten doelmatig en kosteneffectief zijn voor een specifieke organisatie. En zetten onze expertise hiervoor in. 

mensen vaag in kleur een ouder iemand en een kind

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom de zwaartepunten, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

lessituatie