Project Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan

Filerijden vanaf de stoplichten tot aan een volle parkeerplaats. Nog net de trein voor je neus zien wegrijden en je busaansluiting missen. Het lectoraat Smart Business werkt aan oplossingen: de bereikbaarheid van de Arnhemse grote onderwijsinstellingen moet beter én duurzamer.

Snelle info

Projectleider:

Arjen van Weert

Startdatum:

1 januari 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

31 december 2022

Aanleiding van het project

Het dagelijks aantal reizigers richting de diverse Arnhemse onderwijsinstellingen is groot en ook allemaal op dezelfde momenten: de spits. Niet verwonderlijk, maar wel problematisch. Verkeersopstoppingen en gebrek aan parkeerplaatsen voor wie met de auto reist; overvolle treinen en bussen tijdens de spits, met alle bijbehorende vertragingen; gevaarlijke verkeerssituaties bij bushaltes en op drukke looproutes. Groen moet wijken voor verkeersdoorstroom en de luchtvervuiling neemt toe. Dat moet anders. Tijd dus om met een aantal belangrijke spelers aan een oplossing te werken.  

Doel van het project

Onderwijsinstellingen uit Arnhem, overheden en OV-bedrijven gaan samen de uitdaging aan om de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen per fiets, OV en auto te verbeteren en te verduurzamen. 
 
De situatie rond mobiliteit in Arnhem is in kaart gebracht. Op basis van die analyse gaan de 12 projectpartners gezamenlijk inzetten op doelstellingen:  
 • Minder reizen
 • Minder reizen op de piekmomenten
 • Duurzamer reizen (met duurzamere vervoersvormen)
Het lectoraat Smart Business onderzoekt de mogelijkheden om deze ambitie waar te maken. Maar het blijft niet bij onderzoek doen – er worden ook pilots uitgevoerd, variërend van het stimuleren van ander reisgedrag, tot het ontwikkelen van elektrische bakfietsen voor het vervoer van materiaal. 
Resultaten 

Opbrengsten

Hoewel we nog volop bezig zijn, is een aantal resultaten al op deze website te vinden. 

Niet op de site, maar waar ook aan gewerkt is:

 • Monitoring van de drukte in het OV en op de weg bij de start van het collegejaar na de zomer 2021;
 • Een introductiepakket over de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen voor nieuwe studenten en medewerkers;
 • Inrichten van blended learning en roostering zodat de bereikbaarheid verbetert;
 • Aansluiten bij de ontwikkeling van mobiliteitshubs van de Groene Metropool Regio.

(Nog) niet op de site, maar waar we nu aan werken: 

 • Deelfietsen op NS-station Velp;
 • Stimuleren gewenst reisgedrag van/naar onderwijsinstellingen;
 • Inrichten van werk- en studiehubs in de regio.

Looproutes in kaart

Een aantal studenten van Van Hall Larenstein heeft in opdracht van projectleider Arjen van Weert (HAN) de looproutes in kaart gebracht en opnieuw ontworpen.

Campusaanpak Arnhem

Looproutes tussen OV-haltes en onderwijsinstellingen. Auteurs: T. Murk, M. Nieuwenhuis, T. van Veen en L. Zandt.

451045 Herontwerp looproute project Duurzame Bereikbaarheid Campusaanpak Arnhem, lectoraat Smart Business

De Uitloper

Inrichtingsplan looproute Nordlaan-Larenstein. Auteurs: A.Visser, E. van Bochove, I. van Koningsbrugge, L. van Rens en L. Schenk.

449979 Herontwerp looproute project Duurzame Bereikbaarheid Campusaanpak Arnhem, lectoraat Smart Business

Bloemenfiets

Voor het vervoer van bloemen naar de onderwijsinstellingen hebben studenten Industrieel Product Ontwerpen een bloemenfiets ontwikkeld.  

431973 enigineering studenten Industrieel Product Ontwerpen IPO bij Bloemenfiets project

Fiets voor werkstukken en materialen Artez

Voor het vervoer van bloemen naar de onderwijsinstellingen hebben studenten Industrieel Product Ontwerpen een bloemenfiets ontworpen.  

451038 Ontwerp bakfiets Artez Duurzame Bereikbaarheid Campus Aanpak Arnhem, lectoraat Smart Business

Introductiemagazine voor (internationale) studenten

Een aparte doelgroep - vanwege de taal en vaak onbekendheid met het Nederlandse OV - zijn internationale studenten. Voor en door internationale studenten van de HAN zijn daarom introductiemagazines ontwikkeld. 

Selectie online magazines

Commute

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396435 lectoraat smart business, commute magazine, screenshot

InMotion

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396437 lectoraat smart business, inmotion magazine, screenshot

IN MOTION

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396436 lectoraat smart business, in motion magazine, screenshot

Meer weten? Neem contact op met:

Arjen van Weert

 • arjen.vanweert@han.nl
 • Lectoraat
   

  Smart Business

  Hoe kunnen (samenwerkende) organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Ons lectoraat zoekt naar antwoorden door het uitvoeren van ontwerpgericht en actiegericht onderzoek. 

  smart industry deeltijd fabriek