Project Inclusieve dialoog over gezond werken

twee vrouwen in gesprek

Mensen in een lage sociaaleconomische positie hebben vaker te maken met gezondheidsproblemen dan mensen in een hogere positie. De werkplek zien we als een belangrijke setting om die gezondheidsproblemen aan te pakken. Gezondheidsbevordering op de werkplek is echter complex, vooral ethisch gezien.

Snelle info

Status:

Afgerond

Looptijd:

September 2020 - september 2022

Looptijd:

2 jaar

Subsidie:

Dit project ontvangt subsidie van ZonMw

Projectleider:

Lineke van Hal

Aanleiding

We zien een inclusieve dialoog met medewerkers als veelbelovend middel om:

 • medewerkers van en met elkaar te laten leren over gezond(er) leven;
 • de organisatie te laten leren van ervaringen, behoeften en ideeën van medewerkers in het creëren van een gezonde werkomgeving.

Doel

Binnen dit project ontwikkelen we een training voor Arbo verpleegkundigen. Doel hiervan is ze toe te rusten om:

 1. inclusieve dialogen te kunnen organiseren;
 2. inclusieve dialogen te kunnen faciliteren;
 3. bevindingen terug te koppelen richting de organisatie. 

De getrainde dialoogfacilitators zijn door het volgen van de training in staat om deze kennis over te dragen aan anderen binnen de organisatie, waardoor het aantal potentiële dialoogtrainers toe kan nemen.

Resultaten: handreiking

In augustus 2022 hebben we het project afgerond. Dit heeft een handreiking opgeleverd. In deze handreiking staat een inclusieve groepsdialoog over gezond werken centraal. De handreiking is bedoeld voor professionals in het domein van arbeid en gezondheid die met een inclusieve groepsdialoog aan de slag willen gaan (of dit overwegen). En voor leidinggevenden en HR-professionals die dit willen faciliteren. Ook bevat het een draaiboek voor train-detrainers, om beginnend dialoogbegeleiders toe te rusten. 
De handreiking bestaat uit vier delen:

 1. Het eerste deel, ‘Overwegen’, ondersteunt in het overwegen om aan de slag te gaan met een inclusieve groepsdialoog.
 2. Het tweede deel, ‘Faciliteren’, gaat in op enkele randvoorwaarden die van belang zijn voor het realiseren van effectieve groepsdialogen;
 3. Het derde deel, ‘Doen’, biedt praktische handvatten voor het trainen van de benodigde vaardigheden;
 4. Het vierde deel, ‘Inspireren en verdiepen’, bevat werkbladen die gebruikt kunnen worden in de training. 

Bekijk de handleiding.

Achtergrond

Volledig onderzoeksproject
De ontwikkeling van deze training maakt onderdeel uit van een groter onderzoeksproject onder leiding van Universiteit Wageningen.

Werkplek heeft een belangrijke rol
De werkplek zien we als een belangrijke setting om die gezondheidsproblemen aan te pakken. Via het werk kun je veel mensen bereiken. Ook biedt de werkplek aangrijpingspunten voor veranderingen in de fysieke en sociale werkomgeving én in het individuele gedrag van medewerkers.

Ethische aspecten
Tegelijkertijd is gezondheidsbevordering op de werkplek complex. Ethisch gezien kunnen we de vraag stellen in en tot hoeverre een werkgever zich met de gezondheid van medewerkers mag bemoeien. Binnen een werksetting is er altijd sprake van verschillende belanghebbenden met soms tegenstrijdige belangen, die gezondheidsproblemen en –oplossingen verschillend definiëren. Ook is er sprake van ongelijkheid in macht. Tot slot hebben medewerkers vaak een ondergeschikte positie wat betreft inbreng en beslissingsbevoegdheid.

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie van ZonMw. 

Onze partners

 • Universiteit Wageningen
 • Post-hbo Arboverpleegkunde
 • Opleiding Toegepaste Psychologie
 • Betrokken docentonderzoeker

  Drs. Marije van den Bos

 • Betrokken opleidingen

  Zoek je een studie die hierbij past? Dan zijn dit de perfecte opleidingen voor jou.

Meer weten? Neem contact op met:

Associate lector Lineke van Hal

 • 06-29356512
 • lineke.vanhal@han.nl
 • LectoraatArbeid en Gezondheid

  Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

  twee vrouwen in gesprek

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  252315 Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN

  Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

  Voor actuele en betrouwbare kennis rondom de zwaartepunten, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

  twee mannen en twee vrouwen pratend door de gang