Project Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Als gevolg van de vergrijzing en een landelijk beleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis wonen krijgen woningcorporaties te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

Snelle info

Projectleider:

Nienke Moor 

Startdatum:

1 juni 2020

Status:

Lopend

Looptijd:

4 jaar

Opdrachtgever

Woonzorg Nederland

Onderzoekslijn

Viable Housing Typologies 

 

Aanleiding

De verwachting van Woonzorg Nederland is dat gemeenschappelijk wonen zowel het (sociale) welbevinden van oudere huurders bevordert als de onderlinge hulp tussen bewoners. Klopt dit? En zo ja: hoe kunnen we gemeenschappelijk wonen vormgegeven zodat we de relatie met sociale cohesie optimaliseren? 

assistent in het gemeenschapscentrum geeft advies aan oudere man

Doel van het project

Het doel van dit project is om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners, en om de verkregen inzichten te vertalen naar een concrete (ontwerp)richtlijnen en strategieën voor gemeenschappelijke woonvormen in de sociale huursector.  

 

Leefbaarheid

Om kleine kernen en dorpen te ondersteunen bij het duurzaam versterken van de leefbaarheid heeft de HAN in januari 2016 het grensoverschrijdende en multidisciplinaire KRAKE (Krachtige Kernen) project geïnitieerd. In 55 Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van deze kleine kernen te kunnen optimaliseren. 

 

Initiatiefgroepen

Het lectoraat Architecture in Health van de HAN en de Hochschule Rhein-Waal voerden het onderzoek uit binnen de Woon Community, in samenwerking met lokale initiatiefgroepen in Nederlandse en Duitse pilotdorpen. 

 

Subsidie

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW). 

Start onderzoek ‘Wonen en Ontmoeten’

Het lectoraat Architecture in Health doet onderzoek naar woonvormen voor senioren teneinde het sociaal welzijn van deze doelgroep te bevorderen. Hierbij zijn we erg nieuwsgierig hoe bewoners het wonen en elkaar ontmoeten ervaren. Daarom start binnenkort het onderzoek ‘Wonen en Ontmoeten’ dat onder een grote groep huurders van Woonzorg Nederland wordt gehouden.

Dit onderzoek maakt deel uit van de meerjarige samenwerking tussen de HAN, woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e) waarbij onderzoek wordt uitgevoerd naar de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen.

239132 Onderzoek Toets maken, hand, potlood, invullen

Maak kennis Ons team

Team gemeenschappelijk wonen

Nienke Moor

Onderzoeker
Portretfoto Nienke Moor 2018

Kim Hamers

Onderzoeker
Lectoraat architecture in health. Kim Hamers portret

Onze partner

Resultaten

Er zijn al heel wat resultaten geboekt rondom het project Gemeenschappelijk Wonen en sociale cohesie onder ouderen. 

oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Gerelateerde opleidingen

Bouwkunde

Opleiding voltijd hbo bachelor Bouwkunde

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding hbo Bouwkunde de studie van je dromen is!

33561 bouwkunde studenten bouwtekening

Werktuigbouwkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Wil je een machine van begin tot eind ontwerpen en tastbaar maken met jouw technisch inzicht? Beter, schoner, duurzamer en klimaatbestendig. Je helpt bedrijven met slimme productieprocessen en past verbeteringen toe. Met Werktuigbouwkunde realiseer je het allemaal in een handomdraai. Grijp die kans!

werktuigbouwkunde studenten samenwerken

Industrieel Product Ontwerpen

Voltijd Bachelor opleiding

Een rolstoel die geen moddersporen achterlaat op oma’s geboende vloer. Een duurzame designertas van plastic zwerfafval. Samen met je studiegenoten zorg je dat de wereld van morgen mooier, leuker en makkelijker wordt. Ben je technisch én creatief? Dan is Industrieel Product Ontwerpen iets voor jou!

industrieel product ontwerpen schets ontwerpen design product klas docent

Elektrotechniek

Elektriciteit? We kunnen niet zonder. Zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's, smartphones, keukenapparatuur of lasertechniek in de zorg. Alles heeft verband met energietechniek. Leer hoe je apparaten en machines beter, duurzamer en slimmer maakt. Of doe nader onderzoek. Dit geeft jou een kick!

elektrotechniek samenwerken elektro

Contact

Publicaties

Vanuit het project Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners zijn al heel wat pubicaties verschenen. 

overleg met post-its

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs

ZwaartepuntHAN staat voor Health

Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

Ouderenzorg