hbo ict ipad tablet

Meer continuïteit in de zorg. Een betere interprofessionele samenwerking. Studenten leren het door te werken aan echte casussen. De HAN ontwikkelde hiervoor afgelopen jaren een didactisch EPD. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en Saxion werken we nu aan de doorontwikkeling.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1 mei 2019

Looptijd

2 jaar

Subsidie

Ministerie van OCW

Projectleider

Henk Poppen

Aanleiding van het project

In het hoger gezondheidszorgonderwijs bereiden we studenten voor op werken in de praktijk. Ze moeten dan ook tijdens de opleiding leren werken met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het bestaande EPD is ongeschikt voor het onderwijs, waardoor we aan doorontwikkeling van een didactisch EPD werken.

Doel

Het doel van dit digitale EPD? Studenten na een adequaat klinisch redeneerproces de mogelijkheid bieden te oefenen met het goed rapporteren en bespreken van bevindingen. Dit kunnen ze doen via 50 casussen uit diverse settings. Het moet zorgen voor meer continuiteit in de zorg en een betere interprofessionele samenwerking. De inrichting van dit EPD maakt het mogelijk om peerfeedback en feedback van de docent te integreren. Naast het geschikt maken voor een breder gebruik werken we ook aan inbedding in het onderwijs. 

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie via de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs van het Ministerie van OCW.

Onze partners

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen epertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

Achtergrond

Met de pijler 'Open Onderwijs' wil het ministerie van OCW instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen. Of hun onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De HAN slaat voor dit project de handen ineen met Hogeschool Utrecht en Saxion. Binnen dit SURF-project werken we aan de doorontwikkeling van het Elektronisch Patiënten Dossier voor de opleidingen HBOV en de BMH.

Waarom is een didactisch EPD nodig? Het EPD dat nu in de gezondheidszorg wordt gebruikt, biedt geen mogelijkheid om studenten feedback te geven. Het werkt te veel vanuit één ordeningskader. Vanuit het onderwijs moeten studenten juist leren werken vanuit diverse ordeningskaders en is feedback onmisbaar. 

Na de projectfase stellen we het ontwikkelde EPD onder een open licentie beschikbaar aan de gezondheidszorgopleidingen in Nederland. 

Contact over dit project?

Marian Adriaansen, emeritus lector Innovatie in de Care 

 • Marian.Adriaansen@han.nl
 • Lectoraat Innovatie in de Care / Technologie voor Gezondheid

  Nieuws

  294558 familie, man en zoon met verstandelijke beperking - Nico Hoeijmans
  298666 Foto van Waalbrug voor factsheet Thinkwise Software ihkv onderzoeksproject minor Circulaire Economie S2 2020-2021.
  Intreerede lector Maurice MagnéeDe toekomst is nu
  533419 Onderzoek Lectoraat Technologie voor Gezondheid Installatie Maurice Magnee en Bridget-Kievits 6 juni 2023
  490929 Pratende tinybot Tessa. Pratende bloempot.
  Technologie in zorg, welzijn en sportHAN iXperium Health krijgt plek die het verdient
  474541 Grote opkomst bij de officiële opening van de nieuwe locatie van het iXperium Health
  Samenwerken in de regioVerpleegkundige zorg in de toekomst
  109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
  Promotie Wendy Kemper-KoebruggeVerbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis
  144220 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
  374833 Maurice-Magnée, lector Innovatie-in-de-Care
  Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
  240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
  Promotieonderzoek Kim DonachiePsychosociale steun prostaatkankerpatiënten
  close-up drie mensen in gesprek
  Zwaartepunt
   

  Health

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  252315 Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
  Blijf op de hoogte
   

  Stuur een e-mail naar: Sandra.Wolf@han.nl

  studenten in gesprek kijkend op tablet