Project Data Analyse Competenties (DAC) Community

LM Lectoraat Logistiek Data science

Hoe kunnen we data gedreven logistiek in Gelderland naar een hoger niveau tillen? Dat onderzoeken we in het DAC Netwerk, een leernetwerk voor de ontwikkeling van Data Analyse Competenties. We vormen met professionals uit het mkb en studenten een learning community, om zo slimmer met data om te gaan.

Snelle info

Projectleider:

Hans van Poppel

Startdatum:

1 februari 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

3 jaar

Subsidie:

Provincie Gelderland, NWO 

Subsidieverstrekker:

Dit project ontvangt subsidie van de Provincie Gelderland en NWO. 

Aanleiding van het project

Het innovatievermogen van het (logistieke) mkb staat onder druk, door gebrek aan kennis over data gedreven werken. Om een concurrerende positie te behouden is inzicht in organisatieprestaties essentieel, onderbouwd door feiten. Door actief datagebruik kunnen organisaties data gedreven beslissingen nemen.

Doel

De doelen van het project DAC zijn:

 • Inzicht krijgen: waar staan logistieke ondernemingen op dit moment qua datagebruik en welke vragen en (latente) behoeften er zijn.
 • Een learning community vormen, gericht op ontwikkeling van data analyse competenties voor het mkb binnen Logistics Valley.

Achtergrond

We passen de Data Maturity Scan toe om de volwassenheid van organisaties op het gebied van data gedreven logistiek te meten. Op basis daarvan formuleren we actieplannen om het datagebruik in de logistiek te ontwikkelen. Dit doen we samen met bedrijven. Deze actieplannen worden vervolgens uitgewerkt in een reeks bijeenkomsten. Die zijn gericht op de ontwikkeling van data analyse competenties. Onze partners binnen ons expertnetwerk Data Driven Logistics ondersteunen deze bijeenkomsten.

Bij het formuleren en uitwerken van het actieplan betrekken we studenten van verschillende opleidingen. De studenten werken bij bedrijven aan data-vraagstukken. Voor praktijkgerichte problemen zetten we hbo-studenten in. Mbo-studenten werken aan implementatievraagstukken en wo-studenten richten zich op complexere problemen. 

Het project krijgt steun van logistieke hotspots van Logistics Valley. De doelstellingen sluiten aan bij de thema’s arbeidsmarkt en innovatie & duurzaamheid. Deze zijn beschreven in het meerjarenplan 2021-2023 ‘DOOR! Met logistiek in Gelderland’. De 2 programmalijnen Human Capital in Logistics en Data Driven Logistics van ons lectoraat werken in dit project nauw samen.

Het DAC Netwerk draagt bij aan een sterke en slagvaardige logistieke sector in Gelderland.

Meer weten? Neem contact op met:

Hans van Poppel

 • Hans.vanPoppel@han.nl
 • Nieuws

  LectoraatLogistiek en Allianties

  Ons lectoraat werkt via onderzoek aan slimme en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen en overmorgen. We ondersteunen bij onderwijsinnovatie en de slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen.

  Student Rosa Brugts met kind van Richard Sleegers

  SamenwerkingsverbandBusiness Development en Co-creation

  Duurzaamheid, digitalisering en vergrijzing zijn op het moment belangrijke thema’s. Dit betekent dat er bij veel organisaties niet meer alleen wordt gestuurd op financiële opbrengst. Andere vormen van waardecreatie zijn inmiddels ook erg belangrijk. Denk aan big data, circulaire bedrijfsprocessen en innovatie. In het samenwerkingsverband Business Development en Co-creation werken onderzoekers, docenten en studenten samen aan procesinnovatie en vernieuwde samenwerking.

  gang d-vleugel social work met roltrap

  Centre of Expertise (CoE)KennisDC Logistiek

  KennisDC Logistiek is een landelijk samenwerkingsverband. Een open innovatie- en netwerkorganisatie die stimuleert, inspireert, verbindt, deelt, versnelt, faciliteert, organiseert en realiseert. Het doel van de samenwerking is een betere en intensievere interactie te realiseren tussen ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksorganisaties.

  gang d-vleugel social work met roltrap