Project Fair Health Boek over armoede werkt als eyeopener

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig

Hoe komt het dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt? Welke rol speelt de politiek daarin? En wat moeten we doen om armoede de wereld uit te helpen? Op deze vragen en meer geeft HAN-docent en auteur Jeroen Otten sámen met HAN-studenten en -docenten antwoord, in een toegankelijk geschreven boek.

Snelle info

Startdatum

1 januari 2019

Het Armoede Boek

Downloaden of bestellen

Aanleiding van het project

Binnen de HAN is er op veel fronten aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Via onderzoek, leergemeenschappen en onderwijs werkt HAN Fair Health aan bewustwording. Maar het ontbreekt nog aan een compact en toegankelijk overzicht van wat armoede is en welke mechanismen erachter schuilgaan.

Doel

In samenwerking met HAN Fair Health brengt Jeroen Otten in een populair geschreven boek de armoedeproblematiek, oorzaken van armoede en mogelijke oplossingen in kaart. Zodat HAN-studenten, -docenten en -medewerkers snel inzicht krijgen in het probleem en het grotere plaatje zien. En begrijpen dat er op micro-, meso- én macroniveau ingegrepen moet worden om de kloof tussen arm en rijk te dichten.

bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum

Aanpak

Het armoedeboek komt tot stand in co-productie met HAN-medewerkers en -studenten. Jeroen Otten en HAN Fair Health nodigen hen uit om naar eigen inzicht een tekst over armoede aan te leveren, bijvoorbeeld op basis van een interview met een ervaringsdeskundige, hulpverlener, econoom, beleidsmaker of politicus. Of naar aanleiding van een boek, film of documentaire. 

Verwachtingen (beoogd resultaat)

Dankzij het boek (gratis verkrijgbaar als e-book) kunnen studenten hun kennis over armoede in het grotere geheel plaatsen. Ze weten wat armoede is, welke rol politiek en beleid spelen en wat nodig is om het tij te keren. Door die bewustwording zijn ze later als professional in staat een bijdrage te leveren aan het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. 

Team

Jeroen Otten

Psychologie- en schrijfdocent
Portret Jeroen Otten

Carinda Jansen

Projectleider, docent-onderzoeker Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen
null

In contact komen met de makers?

ZwaartepuntFair Health

Mensen met een lage opleiding of inkomen leven 7 jaar korter en voelen zich meer dan 15 jaar minder gezond. In het zwaartepunt Health werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals samen aan oplossingen om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN

Blijf op de hoogteAbonneer op nieuwsbrief Focus Health

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, schrijf je in op onze nieuwsbrief om updates te ontvangen.

null