Project Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen-Slimme Mensen

groep mensen achter laptop informeel

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

Snelle info

Projectleider:

Jos Sanders

Startdatum:

1 november 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

12 maanden

Subsidie:

Nee

Aanleiding

Actuele skills van vakmensen zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun kennis, vaardigheden en eigenschappen. En dat zorgt voor mismatches op de arbeidsmarkt. Vervelend voor zowel werkgevers als vakmensen. Daar willen we iets aan doen.

Doel

Het hoofddoel van dit project is: verduurzamen van de inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden. Om dit te bereiken zijn er de volgende deeldoelstellingen:

 • Vakmensen inzicht geven in de eigen actuele skills.
 • Vakmensen inzicht geven in de ontwikkeling van die skills.
 • Het vertrouwen van vakmensen in hun eigen ontwikkelvermogen vergroten.
 • Begeleiden van vakmensen bij het bepalen van hun ontwikkelbehoefte.
 • Afstemmen van de ontwikkeldoelstellingen van vakmensen aan de ontwikkeldoelstellingen van organisaties.

Achtergrond

Het project Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen is in opdracht van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en WijTechniek eind 2019 gestart. Het idee is vakmensen inzicht geven in de eigen skills én de ontwikkeling van die skills. Hiermee zien vakmensen hun leervermogen. En voelen ze zelf meer verantwoordelijkheid voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Onze partners

 • James Loopbaan
 • ROC van Amsterdam
 • TNO
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Universiteit van Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Manpower
 • Randstad
 • FNV
 • UWV
 • Hogeschool Windesheim
 • ROC Nova
 • SEO
 • AWVM
 • Hogeschool Saxion 
 • Techniekraad Noord-Holland

Resultaten

In november 2020 is het prototype Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen gereed. Goldschmeding Foundation heeft € 70.000,- geschonken. Hiermee gaan we het Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen inzetten voor 25 vakmensen. Deze vakmensen zijn 50 jaar of ouder en hebben een fysiek zwaar beroep.

Meer weten? Neem contact op met:

LectoraatLeren tijdens de beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Center of ExpertiseiXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

ZwaartepuntSmart Region

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Smart Region om een maandelijkse update te ontvangen.