Project Betrokkenheidsprofielen en communicatiestrategie

Student achter laptop met Studielink pagina

Een informatiebijeenkomst was altijd vrij standaard om inwoners te betrekken bij beleid. Dit vraagt echter om een hoge betrokkenheid en je bereikt er niet alle inwoners mee. Er zijn meer manieren om inwoners te bereiken, zeker online. De gemeenten Utrecht en Overbetuwe wilden hier graag hulp bij.

Snelle info

Projectleider

Renée van Os, voormalig Associate Lector Online Interactie 

 

Startdatum:

1 oktober 2017

Status:

Afgerond

Looptijd:

24 maanden

Subsidie:

€ 20.000,-

Subsidieverstrekker:

KIEM - Regieorgaan SIA

Aanleiding van het project

Gemeenten hebben moeite inwoners bij hun beleid te betrekkenMeestal zit de ‘mannelijke 65+er aan tafel. Maar laten inwoners die niet betrokken zijn, zich wél horen op social media over het beleid. Niet wenselijk. Hoe bereik en betrek je meer inwoners bij beleid over hun eigen leefomgeving?

Doel

Het doel van dit project wade gemeente Utrecht en Overbetuwe helpen bij het bereiken van zoveel mogelijk inwoners. Zodat deze inwoners meer betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving.

Om dit te bereiken is een communicatiestrategie ontwikkeld. Deze is gebaseerd op acht verschillende ‘betrokkenheidsprofielen’. Bij elk profiel wordt bepaald welke communicatiemiddelen en stijl het beste ingezet kunnen worden. 

Resultaten

 • Aangescherpt segmentatiemodel van CitisensDit model geeft inzicht in acht verschillende ‘betrokkenheidsprofielen’. Dit zijn typeringen van de Nederlandse bevolking op elementen als maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwen in de overheid. 

 • 2 ‘living labs’, in Utrecht en Overbetuwe. Vanuit de Design Thinking gedachte testen we er diverse communicatiemiddelen en stijlen. En bepalen we zo welk middel en stijl het beste werkt bij welk profiel. 

Achtergrond

Gemeenten zijn zich er al langere tijd van bewust dat het niet meer volstaat om de interactie met inwoners alleen te laten verlopen via een inspraakavond of informatiebijeenkomst. ‘De burger’ bestaat niet en ieder mens wil op een andere manier aangesproken worden door de gemeente. Wat ook meespeelt is dat inwoners steeds handiger en veeleisender worden in online communicatie. En bovendien tegelijkertijd consument zijn bij diverse grote dienstverlenende organisaties. Welke rol speelt online communicatie in het bereik van burgers? 

Maak kennis 

Ons team

Debra Trampe

Associate lector Customer Insights
portret Debra Trampe

Renée van Os

portret Renée van Os

Onze partners

 • Lectoraat Crossmedia Business van de Hogeschool Utrecht 
 • Gemeente Utrecht 
 • Gemeente Overbetuwe 
 • Citisens, bedenker en eigenaar van het segmentatiemodel met betrokkenheidsprofielen 

Kom in contact

Debra Trampe, associate lector Customer Insights

 • Debra.Trampe@han.nl
 • Het associate lectoraat Customer Insights

  Hoe kan je op basis van inzicht in je (potentiële) klant duurzame waarde creëren voor de stakeholders van je organisatie? Ons lectoraat doet onderzoek om antwoord op deze vraag te krijgen. Ook voegen we kennis toe aan onderwijsprogramma’s van de HAN. 

  Samenwerken, post-it plakken, proces