321705 Co-creatie sessie met geeltjes tijdens een KRAKE overleg

Leefbaarheid

Om kleine kernen en dorpen te ondersteunen bij het duurzaam versterken van de leefbaarheid heeft de HAN in januari 2016 het grensoverschrijdende en multidisciplinaire KRAKE (Krachtige Kernen) project geïnitieerd. In 55 Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van deze kleine kernen te kunnen optimaliseren. 

Initiatiefgroepen

Het lectoraat Architecture in Health van de HAN en de Hochschule Rhein-Waal voerden het onderzoek uit binnen de Woon Community, in samenwerking met lokale initiatiefgroepen in 8 Nederlandse en Duitse pilotdorpen. 

Subsidie

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW). 

Nieuws en artikelen

Software met adaptief vermogenResultaten COOK3R SIM-project gepresenteerd
478604 De slimme kookplaat, de COOK3R SIM
Emotie meten met sensortechnologieHoe voelen mensen met dementie zich vanbinnen?
495643 Man met dementie kijkt verward. Afasie
Onderzoek naar gezonde werkomgevingStressklachten van hogeschool-docenten reduceren
475048 Marleen van Beuzekom en Liesbet Rabbinge op de groene werkplek van de toekomst.
451934 Een sjabloon dat hoort bij het spel interactieve kunst die sociale interactie tussen wijkbewoners stimuleert
449518 Talkshow tijdens het DEEL congres het nieuwe wonen.
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Woonvormen seniorenDeelstudie gestart
435683 Ouder echtpaar, AiH, woonvormen
375932 Een vinger die een bouwblokje omstoot met de tekst goals. Bouwkunde
322520 Campagnebeeld Unexpected kennisfestival slim schoon sociaal. Alleen hiervoor te gebruiken.