HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Vroegtijdig herkennen in acute zorgketen

ERASE ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Het lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft een meerjarige onderzoekslijn gericht op het vroegtijdig herkennen van ouderenmishandeling in de acute zorgketen en het ontwikkelen van handvatten voor aanpak van ouderenmishandeling in de praktijk.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Mentale gezondheid ambulancezorgprofessionals tijdens COVID-19

AMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen ambulancezorgprofessionals dagelijks te maken met de specifieke omstandigheden. Dat heeft invloed op de mentale gezondheid van deze professionals. De 'AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19' (AMPLE)-studie maakt dat inzichtelijk.

HAN Redactie
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
Project

Brains4Buildings

Brains4Buildings (B4B) is een meerjarig, multi-stakeholderprogramma gericht op het ontwikkelen van methoden om big data uit slimme meters, gebouwbeheersystemen en Internet of Things-apparaten te benutten, het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel in te spelen op gebruikersgedrag en lokale vraag en aanbod van energie en bespaar op de onderhoudskosten van de installatie.

HAN Redactie
32717 overzicht
Werkingsmechanismen en interventies

Vaktherapie in de forensische zorg

Het project 'Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg' beoogt een belangrijke impuls te geven aan de kennis- en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg.

HAN Redactie
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
Thema: Adviesrol

Rol duurzaamheid bij financieel en fiscaal adviseurs

Hoe kunnen financieel en fiscaal adviseurs bijdragen aan duurzaamheid? Op welke wijze kunnen zij meervoudige waarde creëren voor hun MKB klanten? En in hoeverre is duurzaamheid überhaupt een onderwerp van gesprek bij financieel en fiscaal advies?

HAN Redactie
317486 Stockfoto met laptop, papieren en financiën voor publicatie van het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax van AFEM.
Burgerinitiatieven en Positieve Gezondheid in de huisartsenzorg

Regio Deal Noord-Limburg

De personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid van de zorg staat onder druk. De regering onderschrijft het rapport Kiezen voor Houdbare zorg, WRR (2021). In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om méér in te zetten op de thema’s van preventie en gezondheidsbevordering en passende zorg.

HAN Redactie
57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Duurzame businessmodellen

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de financiële en fiscale adviespraktijk, gericht op de toekomstbestendigheid van ondernemers. Maar hoe toekomstbestendig is het businessmodel van de adviseur zelf? Het associate lectoraat doet hier onderzoek naar.

HAN Redactie
407714 Cluster, Financieel Economisch Management, euromunten, plantjes, duurzaam
Thema: Waarde van advies

Financiële gezondheid

Zorgen over geldzaken en financiën hebben een negatief effect op je gezondheid. Wat kan een werkgever hierin betekenen? Welke mogelijkheden zijn er om medewerkers te ondersteunen? En hoe kan een financieel of fiscaal adviseur daarin faciliteren?

HAN Redactie
343393 Foto van rekenmachine en stethoscoop voor projectpagina associate lectoraat Sustainable Finance & Tax
Thema: Adviesrol

Onderzoek koplopers duurzaamheid

Wie zijn koplopers als het gaat om het verweven van duurzaamheid en meervoudige waardecreatie bij financieel en fiscaal advies? En wat kunnen anderen van hen leren?

HAN Redactie
453205 Stockfoto van papieren bootjes waarvan er een koploper is voor projectpagina van associate lectoraat Sustainable Finance and Tax
Thema: Waarde van advies

Ontwikkeling instrumenten meervoudige waarde van advies

Om de adviesmarkt te helpen invulling te geven aan meervoudige waardecreatie, ontwikkelt het associate lectoraat instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast. De instrumenten worden in samenwerking met docenten, studenten en het werkveld ontwikkeld.

HAN Redactie
395619 selectie en plaatsing puzzel