Samenwerken in de regio

De regio Arnhem-Nijmegen-Achterhoek is het werkveld van HAN-studenten en alumni. We zijn er onderdeel van een kennis- en innovatie-ecosysteem, samen met andere kennisinstellingen en publieke en private partijen. Lees meer over met wie en hoe we samenwerken in de regio.

man en vrouw achter pc kijken elkaar aan

Samen gaan we de grote uitdagingen van dit moment te lijf. Denk aan klimaatverandering, de noodzaak tot duurzaamheid, de technologische revolutie, verschuivingen in de verhouding tussen publiek en privaat en de toegenomen levensverwachting. In deze multidisciplinaire netwerken kunnen we samen successen boeken.

3 zwaartepunten

We leren gebruik te maken van elkaars sterke punten, en dat doen we op 3 zwaartepunten: Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region. Deze zwaartepunten ondersteunen ons bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, én ze dragen bij aan de kwaliteit en zichtbaarheid van ons onderwijs en onderzoek.

Netwerken en initiatieven

De HAN werkt op verschillende niveaus samen. Op macroniveau doen we bijvoorbeeld mee met deze clusters:

En we doen mee in netwerken, zoals:

Samenwerkingsovereenkomsten

Daarnaast heeft de HAN meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met externe partijen. We bundelen de krachten, bijvoorbeeld op het gebied van kennisontwikkeling, innovatie en opleidingen. Dat doen we onder meer met:

  • Provincie Gelderland
  • Radboud Universiteit
  • Radboudumc
  • St. Maartenskliniek)
  • NOC*NSF
  • Regio’s en gemeenten, in de vorm van bijvoorbeeld de Regio Deal Achterhoek, City Deal Arnhem en City Deal Nijmegen.

Adviesraden

Op opleidingsniveau zijn het de opleidingen die steeds samenwerken met regionale bedrijven, organisaties en andere onderwijsinstellingen. Dat gebeurt in de vorm van adviesraden. We krijgen er waardevolle input voor ons onderwijs en onderzoek voor terug.

Instrumenten voor samenwerking

De HAN beschikt over verschillende instrumenten om haar kennis- en innovatieopdracht uit te voeren. 

Instrument Toelichting
Zwaartepunten

De zwaartepunten zijn de inhoudelijke richtinggevers van de HAN.

Centres of Expertise Centres of Expertise zijn duurzame, actiegerichte samenwerkingsverbanden. Hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties werken samen in zo’n Centre of Expertise. Ze onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren, met als doel een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en een versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities.
Lectoraten Leerstoel voor praktijkgericht onderzoek.
Lokale platforms Dit zijn innovatiewerkplaatsen. Het is een onderwijsvorm waarbij studenten in een real life situation werken aan iets waar ook hun echte beroepsgenoten aan werken. Dit kan multidisciplinair zijn en kan worden uitgezet via een Centre of Expertise.  
Living labs Zowel een fysieke locatie als een gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen experimenteren, co-creëren en testen in een levensechte omgeving, afgebakend door geografische en institutionele grenzen.

De ideale leeromgeving

Onze studenten, docenten en onderzoekers zijn elke dag opnieuw bezig met innovaties die van belang zijn voor onze regio. Voor studenten dé ideale leeromgeving om zich voor bereiden op hun toekomstig beroep.