Oprecht Begrijpelijk

Een multidisciplinaire en maatschappijbrede bijdrage leveren aan oprecht begrijpelijke (gerechtelijke) procedures en juridische overheidscommunicatie, zodat het recht voor iedere burger daadwerkelijk toegankelijk is.

316647 Man leest overheidsbrieven aan tafel

Mission statement

Een multidisciplinaire en maatschappijbrede bijdrage leveren aan oprecht begrijpelijke (gerechtelijke) procedures en juridische overheidscommunicatie, zodat het recht voor iedere burger daadwerkelijk toegankelijk is.

Het onderzoeksprogramma richt zich op de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van het recht en (juridische) overheidscommunicatie binnen de relatie tussen overheid en burger. De Onderzoeksgroep neemt daarin steeds het perspectief van de burger als uitgangspunt: hoe kan de overheid tot oprecht begrijpelijke procedures, communicatie, wet- en regelgeving komen, zodat het recht voor iedere burger begrijpelijk en toegankelijk is?

Expertises

 • Empirisch-juridisch onderzoek
 • Begrijpelijke juridische communicatie
 • Publiekrecht

 • Sociaal domein
 • Gebruikersonderzoek
 • Taalkundig onderzoek

 • Legal Design Thinking
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Kwantitatief onderzoek
 • Onderzoek

  In onze onderzoeken beantwoorden we complexere juridisch-maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van de burger. We zetten hiervoor kwalitatieve (empirisch-juridische) en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Onze kennis

  We delen de resultaten van onze onderzoeken en projecten graag en betrekken de studenten van verschillende opleidingen bij ons onderzoek. Onze kennis, opgedaan in co-creatie met het werkveld, laten we vervolgens terugkeren in het onderwijs.

Nieuws

Projecten

Project 1: Naar een visueel vonnis

In dit project beantwoordt Amber Oomen in samenwerking met het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en een sociaal ontwerper de volgende vraag: heeft een visuele vormgeving van een rechterlijke uitspraak meerwaarde als het gaat om de begrijpelijkheid ervan?

Project 2: Begrijpelijke onderzoekscommunicatie

In dit project onderzoeken Amber Oomen en Charlotte Swart (Lectoraat Media Design) vanuit Fair Health-themalijn “Toegankelijke informatie en voorzieningen” hoe onderzoekscommunicatie begrijpelijker en toegankelijker kan.

Project 3: Wederkerigheid

In dit project onderzoekt Bas Kerssies hoe de verantwoordelijkheidsverdeling, mogelijk ingegeven vanuit de bestuursrechtelijke wederkerigheidsgedachte, tussen overheid en burger binnen het sociaal domein vorm heeft gekregen.

HoofdonderzoekersAmber Oomen en Bas Kerssies

dr. Amber Oomen

Hoe maken we juridische (overheids)communicatie begrijpelijk en zorgen we er tegelijkertijd voor dat de juridische inhoud klopt? Door samen te werken met ontwerpers én juridische professionals uit de praktijk. Alleen maar begrijpelijke taal gebruiken, is namelijk niet genoeg, ook de visuele vormgeving verhoogt het begrip. Bovendien moet niet alleen de gebruiker, maar ook de juridische praktijk ermee uit de voeten kunnen. Daarom testen we onze teksten altijd met beide partijen. Dat doen we voor, tijdens en na het schrijf- en ontwerpproces. Door deze multidisciplinaire aanpak ontstaan uiteindelijk oprecht begrijpelijke teksten, zonder dat ze afbreuk doen aan de juridische juistheid.

mr. Bas Kerssies

Op grond van de wet kan de overheid een bepaalde hoeveelheid verantwoordelijkheid bij de burger neerleggen. Hoe zorg je ervoor dat je de burger hierin niet overvraagt? Toegankelijke overheidscommunicatie en juridische procedures helpen de burger, maar ze garanderen niet dat het recht zelf en de uitvoering daarvan vanzelfsprekend kloppend en rechtvaardig zijn. Het doenvermogen van een burger heeft namelijk invloed op de uitkomst van de procedures: je moet de spelregels kennen én je moet in actie kunnen komen. Door dit spanningsveld te onderzoeken, lever ik een bijdrage aan een rechtvaardige verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burger.

AcademieRECHTEN

In de Academie Rechten volgen bijna 1400 studenten een juridische voltijd- of deeltijdstudie. Dat doen ze op bachelor niveau. Studenten worden opgeleid en getraind tot een juridisch professional. Als jurist werk je namelijk vaak flexibel, kritisch en zelfstandig samen met mensen uit andere vakgebieden. Studenten gaan bijvoorbeeld aan de slag bij de gemeente, een rechtshulpverlenende instantie, de rechtbank of de provincie. Indien studenten nog niet gaan werken, dan biedt de opleiding goede doorstroommogelijkheden aan naar de Universiteit.

32113 studenten in de les, HBO Rechten, oefenrechtbank, werken, college, klas, economie, finance, cover