De HAN Green Office

De HAN Green Office is de plek waar studenten en medewerkers werken aan de duurzame doelstellingen op en voor de HAN. De missie is om duurzaamheid actief naar voren te laten komen in het onderwijs. Dit gebeurt via studieopdrachten, evenementen, campagnes en activiteiten.

handen in het zand

Missie, visieOnze visie en missie

Onze visie is het zijn van een verbindingsfactor tussen student en medewerker om zo grote veranderingen teweeg te brengen op een steeds duurzamer wordende Hogeschool. We willen studenten meer meegeven tijdens hun opleiding dan alleen het vak dat ze leren, om ervoor te zorgen dat ze het werkveld in gaan als toekomstbestendige professionals. 

Dit doen we door passie, enthousiasme en professionaliteit iedere dag te combineren op de werkvloer en een inspiratiebron te zijn voor studenten en medewerkers om hen positief te motiveren en te prikkelen de wereld nét iets mooier te maken.

twee vrouwennaast elkaar lachend

SDGsDe Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn de belangrijkste internationale doelen ten aanzien van duurzaamheid. Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties als leidraad voor duurzame ontwikkeling tot aan 2030.

SDGs in het onderwijs Wat betekent dit voor ons?

Het werken aan de SDGs begint een belangrijke plek te veroveren in het bedrijfsleven. Ook alle hogescholen hebben de SDG Charter (een convenant) getekend, dat aangeeft dat zij bijdragen aan de goals via het onderwijs en onderzoek. Als HAN Green Office werken we eraan om de SDGs meer terug te laten komen in het onderwijs. Via projecten werken we daadwerkelijk inhoudelijk aan de doelen

null

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Bij de HAN Green Office hebben we een nieuwsbrief! Hierin houden we jou op de hoogte met waar wij mee bezig zijn en wat er speelt op het gebied van duurzaamheid binnen en rond de HAN. Meld je nu aan voor de laatste updates!

conversatie Liv en Youri