Adoptieve organisatie

De digitale revolutie raast over organisaties heen. Een adoptieve organisatie is een organisatie die heel snel in kan spelen op veranderende omstandigheden doordat het zich de benodigde kennis en kunde eigen kan maken. En tegelijkertijd huidige activiteiten laten doorlopen.

372455 Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Onder het thema Adoptieve Organisatie vallen de onderwerpen:

Maak kennis of neem contact op met

De HAN werkt met partners in de regio mee aan het organiseren van ambidexteriteit en innovatie ecosystemen en denkt mee over de instrumenten die daarvoor nodig zijn. Zoek je een samenwerkings- of sparringspartner? Neem voor meer informatie contact op met Smart Region.

Team Adoptieve Organisatie

Maarten van Gils

Programmamanager Smart Region en Lector Smart Business, Academie Organisatie en Ontwikkeling
30803 portret Maarten van Gils

Els van der Pool

Lector Human Communication Development, Academie Business en Communicatie
404338 Lector Els van der Pool

Hilde de Groot

Onderzoeker Smart Business, Academie Organisatie en Ontwikkeling
439959 Portretfoto Hilde de Groot 2022

Mariëlle Verhoef

Onderzoeker Responsief Beroepsonderwijs, Academie Educatie
343402 Portret, onderzoek

Maureen Elshof

Onderzoeker Strategie en Werkveld, Academie Gezondheid en Vitaliteit
null

Ivo Hendriks

Projectmanager Strategie en Werkveld, Academie Gezondheid en Vitaliteit
null

Will Bongaerts

Projectmanager, Academie Organisatie en Ontwikkeling
null

Erkan Yalçin

Docent, Academie Organisatie en Ontwikkeling
439955 Portretfoto Erkan Yalçin, Yalcin, 2022

Jos Sanders

Lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan, Academie Organisatie en Ontwikkeling
192155 Jos Sanders

Optimaliseren en tegelijkertijd innoveren Organiseren van ambidexteriteit

Niet alle organisaties weten hoe zij om moeten gaan met de digitale revolutie. Het vraagt om een nieuwe balans tussen enerzijds het reguliere proces van bijvoorbeeld zorg verlenen (in o.a. ziekenhuizen) en onderwijs verzorgen (in scholen) en anderzijds leren pionieren en innoveren in het ecosysteem. Het implementeren van die balans, ook wel ambidexteriteit genoemd, is het hoofdonderwerp bij dit thema.

"Vernieuwende oplossingen vragen om radicale verandering van processen, producten en diensten. Ook zijn nieuwe manieren van werken en aansturen nodig. Enerzijds vragen we van organisaties om toekomstbestendig te zijn, terwijl we tegelijkertijd willen dat de huidige dienstverlening wordt geoptimaliseerd om efficiënt en effectief bestaande processen en activiteiten uit te voeren. Het omgaan met deze paradox vereist een lenigheid van de organisatie, ook wel aangeduid als organisationele ambidexteriteit," licht onderzoeker Hilde de Groot toe.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met innovatoren in de zorg vanuit het Center of Expertise (CoE) Sneller Herstel. Smart Region heeft met hen onderzocht hoe ze het best met het spanningsveld in tegengestelde processen om moeten gaan.

33006 meter om enkel heen

Een robuuste organisatie en een innovatie die broodnodig is. 2 elementen die per definitie haaks op elkaar staan. Met vernieuwers uit de zorgpraktijk keken we tijdens 2 workshops naar dit spanningsveld binnen hun eigen organisatie. Hoe zien we dit spanningsveld en welke dilemma’s komen we tegen? Met alleen de nadruk op optimaliseren en efficiënter maken van zorg, geven we onvoldoende perspectief op toegankelijke en houdbare zorg voor de toekomst. We moeten als organisatie processen, structuren en strategieën verfijnen en tegelijkertijd is het nodig om deze omver te werpen om op een langere termijn succesvol te zijn. Deze processen zijn van nature tegengesteld en niet goed verenigbaar. Het goed kunnen omgaan met het spanningsveld dat deze tegengestelde processen geeft, noemen we ook wel ambidexteriteit (Kassotaki, 2022). Dit spanningsveld geeft verschillende dilemma’s. Hilde de Groot gaat in haar blog verder in op van één van de dilemma’s dat naar voren kwam tijdens de workshop.  

314131 null

Regionale samenwerking Innovatie ecosystemen

Het duikt steeds vaker op: regio’s die zichzelf presenteren als een innovatie ecosysteem. Voor hen een manier om aan te geven dat innovatie, ondernemerschap en samenwerking hoog in het vaandel staat. Maar wat is een innovatie ecosysteem precies? En hoe stuur je de ontwikkeling datagedreven bij? Onze onderzoekers ontplooien de nieuwste inzichten en werken samen met studenten en het werkveld aan het Regionale Ecosysteem Monitoring Instrument (REMI).

 

Bekijk de animatie: REMI

REMI helpt programmamanagers inzicht te krijgen in de programma’s die in het regionale ecosysteem aanwezig zijn en hoe deze programma’s aansluiten op de behoeften in de markt. REMI maakt het innovatieve ecosysteem inzichtelijk voor bedrijven en voor de gehele regio.

283958 Dit is de still voor de animatie van project REMI voor zwaartepunt Smart Region, thema Smart Partnership. Bekijk volledige video
Regionaal Ecosysteem Monitoring Instrument

Artikelen over innovatie ecosystemen

In gesprek over adaptieve expertise

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met onverwachte, nieuwe, complexe situaties. Het praktijkgerichte onderzoeksproject Adapt at Work onderzoekt hoe (toekomstige) professionals in het hoger onderwijs kunnen leren om adequaat te reageren op deze uitdagingen.

388460 Beeld tbv cursus podcast ontwikkelen en lanceren

Learning Community Ecosystemen

Om een ecosysteem in de regio te versterken, is het belangrijk dat belanghebbenden samen een gezamenlijke visie neerzetten. Maar wat wordt er eigenlijk verstaan onder een ecosysteem? Welke rollen zijn er? Wat zijn de grenzen? Ervaringsdeskundigen en experts gaan erover in discussie in een landelijke leergemeenschap.

372453 Samenwerken is van cruciaal belang bij een innovatie ecosysteem. HAN focus Smart Region draagt daaraan bij.

REMI geeft richting aan innovatie in de regio

Stel, je wilt in een bepaalde regio innovatie stimuleren. Dan moet je precies weten waar bedrijven behoefte aan hebben en je moet weten welke diensten en faciliteiten, ofwel ‘programma’s’ er voor hen voorhanden zijn. Dat geheel noem je een regionaal ecosysteem.

372455 Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.

Slim, schoon en sociaal: bedrijven in de regio

Zonder samenwerking is het voor veel bedrijven lastig om te innoveren. Zeker om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden is samenwerking tussen ondernemers, studenten en onderzoek van groot belang.

225843 Venndiagram Slim Schoon Sociaal

Samenwerken een vak op zich

HAN-lector Els van der Pool liet de deelnemers via een spelvorm ervaren hoe complex een samenwerking tussen meerdere partijen kan zijn. Wat blijkt: samenwerken is een vak op zich.

null

Maturity scan is regionaal voorbeeld

Het KennisDC Logistiek Gelderland ontwikkelde een maturity scan. Dit doen zij op het gebied van data driven decision making voor logistieke bedrijven in Gelderland. Het Data Science Lab van de HAN is met verschillende lectoraten bij dit project betrokken. Een mooi voorbeeld van Smart Partnership.

LM Lectoraat Logistiek Data science

De Steck: duurzame innovatie in Doetinchem

Maandagochtend 10 uur. In het centrum van Doetinchem is het stil. Maar wie aan de Raadhuisstraat bij Innovatiecentrum De Steck naar binnen gaat, stapt een andere wereld in. Hier ontmoeten ondernemers, onderzoekers en studenten elkaar om te werken aan duurzame innovatie.

De Steck, Doetichem

Samenwerken op bedrijventerrein loont

"Samenwerken met andere ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein, dat levert enorm veel voordeel op," vertelt Huub Schoenaker aan wie het maar horen wil. Ondernemers beamen dat ook. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en energiebesparing loont samenwerking.

Mensen werken in de Steck in Doetichem

Leven Lang Ontwikkelen

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Banen veranderen en verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen bij. Technologische ontwikkeling en digitalisering zorgen ervoor dat banen vooral ook in het lagere en middensegment onder druk komen te staan. Daarnaast kunnen groeiende sectoren zoals de ict, zorg, hospitality en techniek moeilijk geschikt personeel vinden. Om actief en wendbaar op die arbeidsmarkt te bewegen is het belangrijk inzicht te hebben in wat je kent en kunt, wat je skills zijn. De HAN werkt met een groot aantal partners in de regio mee aan de vorming van een skillsbased arbeidsmarkt en de instrumenten die daarvoor nodig zijn. Zoals een digitaal skillspaspoort.

405775 Een foto bij het agenda-item over een symposium over het energiesysteem in 2050. Geplaatst door HB.

Laat het ons wetenSamen grenzen verleggen met Smart Region - Slim?

Werk jij bij een bedrijf/instelling en wil jij met ons grenzen verleggen met digitale technologie? Wij werken graag samen aan de maatschappelijke uitdagingen rondom digitalisering. Dit doen wij vanuit ons onderwijs en onderzoek in nauwe samenwerking met het werkveld. Heb je een interessant (nieuw) thema? Laat het ons weten. Samen maken we het verschil!​

372454 Belangrijke termen die van toepassing zijn bij een innovatie ecosysteem en bij innovatie.

Focus van de HANSmart Region - Slim

Ons leven en werk wordt digitaler. In het zwaartepunt Smart Region werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van al die nieuwe technologie profiteren. We, dat zijn docenten, onderzoekers, studenten en ondernemers. Samen maken we deze regio superslim.   

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van al het nieuws binnen Smart Region - Slim.

null