Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving

218504 Proces fermentatie technologie close-up

Werkt u in de beroepspraktijk in de techniek of life sciences? Dan kunt u wellicht de vakinhoudelijke expertise van het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving aan de HAN inzetten.

Wat doet dit samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met het onderwijs. Met dit onderzoek draagt het samenwerkingsverband bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van uw beroepspraktijk én aan een duurzame samenleving.

Waarom als bedrijf samenwerken met HAN-onderzoekers?

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met internationale concurrentie, steeds hoogwaardiger technologie en eisen op het gebied van duurzaamheid. Ze streven naar innovatieve, efficiëntere en effectievere producten en diensten. Daarnaast gaat goed onderwijs hand in hand met onderzoek: ze voeden elkaar. Binnen het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving vindt een grote diversiteit aan praktijkgericht onderzoek plaats, waar uw organisatie kennis van kan nemen.

Serieuze, kritische partner bij uw vraagstukken!

Het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving omvat een aantal lectoraten. In een lectoraat verricht een lector samen met onderzoekers praktijkgericht onderzoek binnen hun expertisegebied. Er wordt samengewerkt binnen de onderzoeksgebieden automotive, biodiscovery, energietransitie, zorg en welzijn, netwerkorganisatie en digitale communicatie. Door het betrouwbare praktijkgerichte onderzoek dat zij uitvoeren in de beroepspraktijk is het samenwerkingsverband een serieuze, kritische partner bij uw vraagstukken.

Infopoint voor studenten

Wat zijn de onderwerpen van onderzoek?

Binnen het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving verrichten lectoren en onderzoekers onderzoek binnen een onderzoeksprogramma van thema’s die richting geven aan het onderzoek. Vaak combineren lectoraten hun expertise of werken ze samen met onderzoekers van andere academies of instellingen om een echte meerwaarde in het praktijkgericht onderzoek te brengen. 

 • Automotive
  Elektrificering van de aandrijflijn
  Optimizing fuels engines and emmissions
  Lichtgewicht automotive design
  Geavanceerde bestuurderssupport 
 • Biodiscovery
  Ontdekking, productie en analyse van biomoleculen
 • Zorgtechnologie
  Gebouwen in relatie tot zorg en welzijn
  Professionele communicatie
 • Energietransitie
  Decentrale opwekking
  Smart grids en decentrale opslag
  Energieneutraal bouwen
  Waterbeheer
 • Netwerkorganisatie en digitale communicatie
  Verbeteren van bedrijfsprocessen
  Ontwerpen van informatie- en communicatiesystemen
  Digitale toegankelijkheid

Continue wisselwerking met het onderwijs

De verbinding tussen bovenstaande onderzoekslijnen en de lectoraten kunt u vinden in de afbeelding op de pagina Onderzoek. Op de pagina over Onderwijs vindt u hoe deze onderzoekslijnen zijn verbonden met de verschillende opleidingen. Studenten kunnen vanuit de opleidingen hun nieuwe kennis direct inzetten in het praktijkgerichte onderzoek van het samenwerkingsverband. De inbreng van actuele onderzoeksresultaten via het samenwerkingsverband leidt tegelijkertijd tot een continue actualisering van het onderwijs.

Kapittelweg 33 sfeerfoto beneden gang

Projecten van de lectoraten Technologie en Samenleving

Senior Designs

Om ouderen langer thuis te laten wonen zijn technologische hulpmiddelen meer en meer nodig. In dit project gaan we uit van de creativiteit en competentie van ouderen. We analyseren vindingrijke oplossingen van ouderen en vertalen deze naar prototypes, toolkits en producten voor ouderen.

340604 Verpleegkundige met senior in bejaardentehuis

Flexibele werkinstructies

Effectieve werkinstructies stellen mkb werknemers beter in staat om de assemblage goed uit te (blijven) voeren in een omgeving met variëteit. In het project Flexibele werkinstructies willen we onderzoeken hoe werkinstructies contextgevoelig en flexibel gemaakt en gebruikt kunnen worden.

33999 smart industry deeltijd fabriek

Beheersbare productvariëteit in het mkb

Het beheersen van productvariëteit is lastig. Het vraagt om capaciteit, kennis en kunde op het gebied van productontwikkeling, procesontwikkeling en het veranderproces. Met dit onderzoek helpen we managers en medewerkers om het bedrijf te ontwikkelen van Engineer-to-Order naar Configure-to-Order.

537742 Engineer werkt aan ontwerp van mechanische onderdelen, zicht op blauwdruk

Taaie dijken klimaatrobuust

Het maatschappelijke belang achter de dijk wordt steeds groter. De huidige Nederlandse aanpak, waarbij dijken steeds hoger en breder worden gemaakt om de risico’s te beperken, zorgt daarom op termijn voor ruimtelijke problemen. We moeten daarom voor praktische alternatieven gaan zorgen.

532682 Dijkverschuiving. Foto via Maarten Podt

ACE: Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Momenteel heeft 1/5 van de huishoudens in de EU professionele zorg nodig. Het zorgsysteem en medische faciliteiten kunnen dit toenemende aantal gebruikers van zorg niet aan, zeker gezien het personeelstekort. ACE heeft als doel het versnellen van (adoptie van) innovaties die aansluiten bij de behoeften.

31730 student lacht naar andere student

Gezonde werkomgevingen

Hogeschool-docenten hebben een bovengemiddelde kans op een burn-out. In dit project zijn ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor een gezonde werkomgeving die de stress zou moeten reduceren.

473157 Stagiair Emma Kok in een groende kantooromgeving in het kader van het project Gezonde Werkplek

Integraal Robotiseren

Met dit onderzoek naar robottechnieken willen we een praktijkvraag beantwoorden. Welke kansen bieden robottechnologieën gezien de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en de snel veranderende, variabele klantvraag?

389737 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics

Mens-robot samenwerking

Met dit project willen we een onderzoeksvraag beantwoorden. Die luidt: Hoe kunnen robotarmen effectief worden ingezet in productie van wisselende kleine series?

234465 null

The Art of Connection

Hoe verbeter je de sociale interactie tussen (oudere) bewoners in de wijk? Dit project van het Lectoraat Architecture in Health ontwikkelt hiervoor een interactieve openbare ruimte in de wijk Malburgen in de buurt Bakenhof (Arnhem).

328688 Coehoornpark ingang

Het team

Het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving is de koepel over technische lectoraten. Deze lectoraten hebben allemaal een eigen lector, maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband.

Sfeerfoto plein Kapittelweg

Contact zoeken met Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving?

Ruitenberglaan 26

Arnhem