Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving

spelbord met pionnen in netwerk

Werkt u in de beroepspraktijk in de techniek of life sciences? Dan kunt u wellicht de vakinhoudelijke expertise van het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving inzetten.

Het samenwerkingsverband werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met het onderwijs. Met dit onderzoek draagt het samenwerkingsverband bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van uw beroepspraktijk én aan een duurzame samenleving.

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met internationale concurrentie, steeds hoogwaardiger technologie en eisen op het gebied van duurzaamheid. Ze streven naar innovatieve, efficiëntere en effectievere producten en diensten. Daarnaast gaat goed onderwijs hand in hand met onderzoek: ze voeden elkaar. Binnen het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving vindt een grote diversiteit aan praktijkgericht onderzoek plaats, waar uw organisatie kennis van kan nemen.

Betrouwbaar onderzoek

Het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving omvat een aantal lectoraten. In een lectoraat verricht een lector samen met onderzoekers praktijkgericht onderzoek binnen hun expertisegebied. De lectoraten van het kenniscentrum verrichten onderzoek naar automotive, biodiscovery, techniek in zorg en welzijn, duurzame energie en organisatie en communicatie. Door het betrouwbare onderzoek dat zij uitvoeren in de beroepspraktijk is het samenwerkingsverband een serieuze, kritische partner bij uw vraagstukken.

Infopoint voor studenten

Onderwerpen van onderzoek

Binnen het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving verrichten lectoren en onderzoekers onderzoek binnen een onderzoeksprogramma van thema’s die richting geven aan het onderzoek. Vaak combineren lectoraten hun expertise of werken ze samen met onderzoekers van andere academies of instellingen om een echte meerwaarde in het praktijkgericht onderzoek te brengen. 

 • Automotive
  Elektrificering van de aandrijflijn
  Optimizing fuels engines and emmissions
  Lichtgewicht automotive design
  Geavanceerde bestuurderssupport 
 • Biodiscovery
  Ontdekking, productie en analyse van biomoleculen
 • Techniek in zorg en welzijn
  Gebouwen in relatie tot zorg en welzijn
  Professionele communicatie
 • Duurzame Energie
  Decentrale opwekking
  Smart grids en decentrale opslag
  Energieneutraal bouwen
 • Organisatie en communicatie
  Verbeteren van bedrijfsprocessen
  Ontwerpen van informatie- en communicatiesystemen

Continue wisselwerking met het onderwijs

De verbinding tussen bovenstaande onderzoekslijnen en de lectoraten kunt u vinden in de afbeelding op de pagina Onderzoek. Op de pagina over Onderwijs vindt u hoe deze onderzoekslijnen zijn verbonden met de verschillende opleidingen. Studenten kunnen vanuit de opleidingen hun nieuwe kennis direct inzetten in het praktijkgerichte onderzoek van het samenwerkingsverband. De inbreng van actuele onderzoeksresultaten via het samenwerkingsverband leidt tegelijkertijd tot een continue actualisering van het onderwijs.

Kapittelweg 33 sfeerfoto beneden gang

Projecten van de lectoraten Technologie en Samenleving

ACE: Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Momenteel heeft 1/5 van de huishoudens in de EU professionele zorg nodig. Het zorgsysteem en medische faciliteiten kunnen dit toenemende aantal gebruikers van zorg niet aan, zeker gezien het personeelstekort. ACE heeft als doel het versnellen van (adoptie van) innovaties die aansluiten bij de behoeften.

31730 student lacht naar andere student

Gezonde werkomgevingen

Hogeschool-docenten hebben een bovengemiddelde kans op een burn-out. In dit project zijn ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor een gezonde werkomgeving die de stress zou moeten reduceren.

473157 Stagiair Emma Kok in een groende kantooromgeving in het kader van het project Gezonde Werkplek

Integraal Robotiseren

Met dit onderzoek naar robottechnieken willen we een praktijkvraag beantwoorden. Welke kansen bieden robottechnologieën gezien de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en de snel veranderende, variabele klantvraag?

389737 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics

Mens-robot samenwerking

Met dit project willen we een onderzoeksvraag beantwoorden. Die luidt: Hoe kunnen robotarmen effectief worden ingezet in productie van wisselende kleine series?

234465 null

The Art of Connection

Hoe verbeter je de sociale interactie tussen (oudere) bewoners in de wijk? Dit project van het Lectoraat Architecture in Health ontwikkelt hiervoor een interactieve openbare ruimte in de wijk Malburgen in de buurt Bakenhof (Arnhem).

328688 Coehoornpark ingang

KRAKE (Krachtige Kernen) - Woon Community

Het deelproject Woon Community (onderdeel van het KRAKE project) richt zich op een specifieke vraag. Die luidt: hoe moeten we de fysieke woonomgeving van kleine kernen inrichten om de leefbaarheid te kunnen optimaliseren.

321705 Co-creatie sessie met geeltjes tijdens een KRAKE overleg

Stresstest IJssel

De zomer van 2018 was heet en droog. Het neerslagtekort bedroeg gemiddeld in Nederland slechts 296 millimeter (KNMI, 2018). In het hele stroomgebied van de Rijn viel aanzienlijk minder neerslag dan gebruikelijk. Dit droogterecord hinderde de scheepvaart met grote economische schade tot gevolg.

226382 Rivier de IJssel

Ontzouten rijpend slib

Nederland streeft naar een 100% circulaire economie, uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet voor die tijd circa 1900 km van de Nederlandse dijken versterkt worden. Dit project richt zich op het ontzouten van slib om met dat materiaal vervolgens de dijken op te hogen.

270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

Empathische woonomgeving

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. Of de woonomgeving van ouderen met een laag inkomen, en zo sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt het uit.

Dames leest krant in empathische woning

Raak augmented reality in assemblageprocessen

In dit onderzoek zoeken we een antwoord een de vraag: Hoe kunnen bedrijven de snel ontwikkelende Augmented Reality technologie concreet toepassen in het assemblageproces?

smart industry deeltijd fabriek

Het team

Het Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving is de koepel over technische lectoraten. Deze lectoraten hebben allemaal een eigen lector maar werken geregeld samen aan onderzoek. Naast de lectoren maken ook een coördinator, onderzoekers en promovendi deel uit van het samenwerkingsverband.

Sfeerfoto plein Kapittelweg

Contact samenwerkingsverband Technologie en Samenleving

Ruitenberglaan 26

Arnhem