Bauke Koekkoek

Hoe komt dat een kleine groep mensen langdurig in de GGZ verzeild raakt? Hoe verklaren we dit? En welk alternatief kunnen we hiervoor bedenken? Dit is wat mij als lector bezighoudt.

man troost vrouw

Mijn motivatie

Patiënten die moeilijk te diagnosticeren zijn, veel complexe problemen hebben en op een afwijkende manier om hulp vragen. Hulpverleners betitelen ze vaak als 'moeilijk'. Ik wil meer weten over deze groep mensen. Wie zijn ze en wat voor problemen hebben ze? Waarom noemt men ze moeilijk en hoe komt het oordeel van de hulpverlener tot stand? Op basis van deze vragen heb ik een interventieprogramma ontwikkeld. Dit leert hulpverleners om deze patiënten te helpen.

258340 Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving

Over Bauke

Bauke Koekkoek

LectoraatOnbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving

De focus van ons lectoraat? Dat is de wisselwerking tussen sociale factoren, sociale interventies en geestelijke gezondheid. We richten ons op de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg door hbo-professionals. En dan vooral voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. 

man troost vrouw

Nieuws

281057 Logo van movisie
Mensen met verward gedragOnderzoekers spreken op congres
102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man
Leergemeenschap Onbegrepen GedragWil jij werken aan structurele oplossingen?
254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit
Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)Lector Bauke Koekkoek wint Publicatieprijs 2021 van SMV
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
man troost vrouw
237743 man troost vrouw

Artikelen

'Helpen is moeilijk' - Boek HAN-lectorUnieke inkijk in de gelaagde zorg
469424 Onbegrepen-gedrag-zorg-en-samenleving_Cover-Helpen-is-moeilijk-boek-Bauke-Koekkoek_2022
406768 Sfeerbeeld studiemiddag gelijk in de psychische zorg, sfeerbeeld groenewoudseweg

Projecten

Leergemeenschap Onbegrepen Gedrag

‘Ingewikkelde’ situaties in wijken en buurten zorgen voor veel frustratie en onbegrip. Structurele oplossingen blijken er niet te zijn. De leergemeenschap Onbegrepen Gedrag wil daar verandering in brengen.

254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit

Sociaal Werk: de invloed van stress op het handelen in agressiesituaties

Sociaal werkers komen regelmatig tijdens hun werk in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan zich uitten in scheldpartijen, intimidatie, bedreiging en zelfs lichamelijk geweld. Het is daarom niet zo vreemd dat (aspirant)sociaal werkers worden getraind in het leren omgaan met agressie.

234471 null

Zicht op (psychisch) kwetsbare burgers

Een valide beeld krijgen van de (psychisch) kwetsbare burger is het doel. Naast harde bestaande data, gebruiken we hiervoor ook andere kennisbronnen. Dit inzicht levert een bijdrage aan een landelijk beter aansluitend zorgaanbod en een algemeen beleid ten aanzien van (psychisch) kwetsbare burgers.

102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

De WijkGGZ: op zoek naar werkzame factoren

In Nijmegen Dukenburg en in Tiel zijn sinds 2019 twee teams WijkGGZ gestart voor een pilotfase van twee jaar. De twee gemeenten en de instellingen Pro Persona, Iriszorg, Pluryn en RIWB Nijmegen en Rivierenland hebben een multidisciplinair team afgevaardigd van professionals en ervaringsdeskundigen.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Methodisch Samen Werken (MSW)

In het doorlopende project Methodisch Samen Werken (MSW) proberen we steeds dichter bij de essentie van gelijkwaardig samenwerken te komen en dit zo concreet mogelijk overdraagbaar te maken.

32357 werken aan project, communicatie, docent, studenten, helpen, studeren, samenwerken, finance, economie

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij vanuit het lectoraat. Je vindt er hier een overzicht van.

Studenten studeren in studiecentrum en maakt notitie, van bovenaf

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document