Onderzoek

Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat kenmerkt zich door een meervoudig perspectief, door het vertrekken vanuit de verhalen van mensen in kwetsbare situaties en door inclusief onderzoek. De onderzoekers van ons lectoraat willen maatschappelijke impact realiseren. Samen met betrokkenen zoeken ze naar verbetering en innovatie. Bekijk op deze pagina onze projecten.

Arnhem winkelstraat fietsen

Projecten

Gesprekskaarten Waarde van Welzijn

Hoe voer je een betekenisvol gesprek? Een gesprek dat gericht is op de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner. De gesprekskaarten Waarde van Welzijn bieden hiervoor uitkomst!

507916 Gesprekskaartjes waarde van welzijn1

Verdwaalde Verantwoordelijkheid

Het begrip 'wederkerigheid' deed zijn intrede in het bestuursrecht met de Algemene wet bestuursrecht. In hoeverre heeft dat geleid tot overvraagde burgers binnen de besluitvormingsprocessen van de Wmo 2015 en de Participatiewet? Promotieonderzoek van Bas Kerssies.

32439 close-up rechtenbundel, FEM HBO rechten

Anders kijken naar impact

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden in 2022 vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein drie online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Dit resulteerde in een online magazine waarin we onze visie op impact in sociaal werk uiteenzetten. Daarnaast is impact een professionaliseringsthema binnen de werkplaats sociaal domein.

234512 wijkcentrum sociaal samenwerken

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

School-naar-werk transities van jongeren

Hoe doorlopen jongeren zonder startkwalificatie, met multi-problematiek, hun school-naar-werktransitie? In haar promotieonderzoek onderzoekt Maritza Gerritsen deze vraag onder andere vanuit de waarde die deze jongeren aan werk hechten, hun toekomstbeelden en de mogelijkheden tot ondersteuning.

28611 student lacht naar ander

Zakgeldproject

In gezinnen waar financiële middelen amper toereikend zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld niet vanzelfsprekend. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen aan manieren om kinderen te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

298302 Armoede in beeld. Kistje met geld

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

Wat leidt tot (verborgen) armoede? De Werkplaatsen Sociaal Domein Nijmegen, Twente en Utrecht ontwikkelen samen een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief kunnen zien.

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig

Welkome Wijk

In iedere wijk wonen met een psychische kwetsbaarheid of andere beperking. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. In het project Welkome Wijk kijken we wat er nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Sociaal Werk op alle niveaus

Iedere werkdag denk je als sociaal werker na over de vraag hoe je handelt. Welke interventies zet je in bij welke casus en hoe verantwoord je je keuze? Keuzes kunnen gemaakt worden op 3 niveaus. De ontwikkelde gesprekshandleiding, kaartenset en e-learning ondersteunen sociaal werkers bij hun keuze. Download ze hier!

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Levensecht: Armoede Experience

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

armoede experience Marise van Telgen

INCLUSIEF ONDERZOEK

In veel van onze onderzoeksprojecten participeren ervaringsdeskundigen als partner. Deze ervaringsdeskundigen: 
  • Brengen het insidersperspectief in; 
  • Spreken we aan op hun expertise, kennis en kunde;
  • Helpen de goede vragen te stellen; 
  • Denken mee in ontwikkelingen en evaluaties. 
Samenwerking, partnerschap en inclusief onderzoek leidt tot samenhangend inzicht in sociale kwaliteit, het versterken daarvan en tot een rol als maatschappelijke bruggenbouwer.