Onderzoek

Hoe richten we onderwijs zo in dat het substantieel bijdraagt aan een attitude en motivatie bij (toekomstig) beroepsbeoefenaren om waardevol te blijven voor de arbeidsmarkt (leerKracht)? En hoe creëren we positieve leerervaringen en voorkomen we negatieve?  

groep jonge mensen rond presentatie

Projecten

Leerambassadeurs: implementatie en evaluatie

Leerambassadeurs zijn speciaal getrainde werknemers die collega’s stimuleren met scholing en ontwikkeling aan de gang te gaan. In dit project ontwikkelen we kennis over effectieve inzet van leerambassadeurs in Nederland. We passen dit gelijk toe in de implementatie en evaluatie van leerambassadeurs.

32568 Student en docent in gesprek met bedrijf, handen schudden, FEM Employment

Hilverzorg(t): voor behoud van blije, gezonde en productieve professionals in de ouderenzorg

Het succesvolle Leerhuis-concept van zorginstelling HilverZorg is vernieuwd en uitgebreid. We voeren een praktijkgerichte studie uit naar de effecten van het vernieuwde programma op behoud en professionalisering van zorgprofessionals voor de ouderenzorg in het algemeen en HilverZorg in het bijzonder.

405603 ouderen autisme

Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

Met 5 lectoraten en partners ontwikkelen we een landelijke onderzoeksinfrastructuur op human capital gebied. Goede ontwikkeling en benutting hiervan is dé kernopgave voor het versnellen van maatschappelijke transities, opschalen van innovaties en vergroten van maatschappelijk verdienvermogen.

413204 Bedrijfskunde deeltijd, studieadviesgesprek, studieadviseur, gesprek, praten, student, 2022

House of Skills 2.0 - Doorontwikkeling Skills Paspoorten

Met het Skillspaspoort 2.0 verkrijg je inzicht in je actuele skills en kun je deze aantoonbaar maken. We onderzoeken hoe het Skillspaspoort kan helpen bij het intreden in en reizen over de arbeidsmarkt. Vergelijkbaar met een diploma of branchecertificaat, maar dynamischer, vollediger en actueler.

groep jonge mensen rond presentatie

Lokale ondersteuning inclusief werkgeverschap

Werkgevers die kwetsbare doelgroepen een kans willen geven, lopen te vaak tegen belemmeringen aan. Dit project wil daar iets in veranderen. We bieden lokale ondersteuning aan inclusieve werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen.

overlegsituatie

Toolkit voor zorgprofessionals in crisis

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Pilot skillshub Euregio

Sinds november 2020 doet de HAN met de Gemeente Nijmegen, de Stadt Duisburg en de Stadt Moers onderzoek. Dit gebeurt in het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ (INTERREG VA NL-D). Het is de gezamenlijke basis voor een meer op skills gebaseerde Euregionale arbeidsmarkt.

collega's in gesprek op kantoor

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen - Slimme Mensen

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

groep mensen achter laptop informeel

Stimuleren van Eigen Regie op Duurzame Inzetbaarheid

Hoe stimuleren we dat vakmensen zélf het initiatief nemen om zich hun leven lang te blijven ontwikkelen? Zodat ze passend werk hebben, meer gemotiveerd zijn en langer gezond blijven? En er geen mismatches ontstaan op de arbeidsmarkt? Dat is waar we met dit project aan werken.

twee mannen en vrouwen in gesprek

Onderzoekslijnen van ons lectoraat

We hebben 3 belangrijke onderzoekslijnen binnen ons lectoraat:

We staan bij ons wetenschappelijk onderzoek met 2 benen in de praktijk. En hebben een enorm spectrum aan denk- en doepartners in de driehoek onderwijs & onderzoek, werkveld en overheid. Van TNO tot Gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. En van 28 samenwerkende O&O fondsen tot Hoppenbrouwers Techniek in Nijmegen en de Zorgcirkel in Noord Holland. 

Doelgroepen: werkcontext, onderwijs en regio

Ons lectoraat werkt behalve aan het versterken van de leerkracht bij het individu dus ook aan de ontwikkeling van zogenaamde ‘skills intensieve werkplekken’. Daartoe werken we aan krachtige leerwerkomgevingen. Waar je niet alleen je skills goed kunt gebruiken, maar ze ook verder kunt ontwikkelen. En waar de skills die je al werkende opdoet óók erkend worden. Op die manier krijgen ook informeel geleerde vaardigheden ‘waarde’. Dat is belangrijk gezien de enorme dynamiek in en op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. We experimenteren al flink met dit vraagstuk. In proeftuinen in zorg, onderwijs, bouw, infra en techniek en in skills labs Smart Industry. Daardoor leren we ontzettend veel over het ontwerpen van krachtige leerwerkomgevingen.

Kennispartners en netwerken

En niet alleen op de werkplek werken we aan meer krachtige leerwerkomgevingen. Ook in de regio dragen we vanuit ons lectoraat wat steentjes bij. Zo zijn we nauw betrokken bij de inrichting van een skills hub Arnhem Nijmegen. En bij het opzetten van een skills hub voor de lerende Euregio Rijn-Waal. Want net als de arbeidsmarkt houdt ook een krachtige regionale leerwerkomgeving niet op bij de Nederlands-Duitse grens. Lees hier meer over dit Euregionale project. 

SamenwerkingsverbandKwaliteit van Leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. Win-win!

gang d-vleugel social work met roltrap

Centre of Expertise (CoE)iXperium

Het iXperium draagt bij aan onderwijs waarin digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot