Onderzoek Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs

Hoe verklein je met sociaal innovatieve interventies het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt? Dat kan op micro-, meso- en macroniveau. Hoe dat werkt, probeert het Associate Lectoraat Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs met onderzoek te beantwoorden.

drie collegas overleggen aan ovale tafel

Projecten

Lokale ondersteuning inclusief werkgeverschap

Werkgevers die kwetsbare doelgroepen een kans willen geven, lopen te vaak tegen belemmeringen aan. Dit project wil daar iets in veranderen. We bieden lokale ondersteuning aan inclusieve werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen.

overlegsituatie

My Healthy lifestyle@work

Hoe zorg je dat medewerkers in de sector Transport & Logistiek gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? GBW-interventies worden hier al een aantal jaar voor ingezet. Maar we weten niet goed waarom een GBW-interventie wel, of juist niet slaagt. Dat onderzoeken we.

lectoraat arbeidsdeskundigheid dreigend verzuim project suzanne van hees

Een verkenning van Communities of Practice ter bevordering van sociale innovatie in Gelderland

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Organisaties moeten steeds vaker sociale innovatie toepassen om optimaal in vorm te blijven. Hoe kunnen zij met elkaar delen en van elkaar leren op dit gebied? De provincie Gelderland wil hiervoor Communities of Practice (CoP’s) realiseren.

mobiele app

Goed werkgeverschap

Binnen de bouwsector, schoonmaakbranche en facilitaire diensten werken vaak kwetsbare doelgroepen, zoals flexwerkers en laaggeschoolde medewerkers. Voor hen is het een extra uitdaging om duurzaam aan het werk te blijven. Hoe motiveren we werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen?

Docent geeft uitleg over koken

Informatie over het onderzoek

Om onze algemene hoofdvraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst antwoord vinden op de volgende vragen:

  • Wat is de stand van zaken op de Gelderse arbeidsmarkt binnen de sectoren Zorg, Techniek en Industrie? En wat zijn toekomstscenario’s?
  • Welke interventies en instrumenten zijn nodig voor instroom, doorstroom en uitstroom? Om zo het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te beïnvloeden.
  • Welke instrumenten kunnen we inzetten voor het ontwerp en de evaluatie van arbeidsmarktbeleid?

Partners van ons lectoraat

Onze 1e partner is de provincie Gelderland. Dit associate lectoraat is tot stand gekomen in samenspraak met de provincie. En gebaseerd op de vraagstelling direct vanuit hen. Ons associate lectoraat valt onder het Lectoraat Human Resource Management van de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Er is dan ook een gedegen verbinding tussen het associate lectoraat en de bachelor opleidingen HRM en Bedrijfskunde-MER. Daarnaast werken we samen met deze academies:

  • Business and Communication
  • Educatie
  • Sport en Bewegen
  • Gezondheid en Vitaliteit
  • International Business
  • Financieel Economisch Management

Ook werken we samen met de andere lectoraten van de Academie Organisatie en Ontwikkeling.

SamenwerkingsverbandBusiness Development en Co-creation

Duurzaamheid, digitalisering en vergrijzing zijn op het moment belangrijke thema’s. Dit betekent dat er bij veel organisaties niet meer alleen wordt gestuurd op financiële opbrengst. Andere vormen van waardecreatie zijn inmiddels ook erg belangrijk. Denk aan big data, circulaire bedrijfsprocessen en innovatie. In het samenwerkingsverband Business Development en Co-creation werken onderzoekers, docenten en studenten samen aan procesinnovatie en vernieuwde samenwerking.

gang d-vleugel social work met roltrap