Over Labs en werkplaatsen

In de Labs en Werkplaatsen werkt de HAN aan het functioneren en participeren van (wijk)bewoners en hun gezondheid.

student en wijkdocent in gesprek

Hoe draagt de HAN bij aan Labs en Werkplaatsen?

In onze samenleving hebben we te maken met de demografische trends van dubbele vergrijzing en van toename van complexe gezondheidsklachten. De impact hiervan op dienstverlening in het publieke domein is groter dan ooit. Het functioneren en participeren van mensen in hun vertrouwde omgeving zijn de belangrijkste uitdagingen. In reactie op deze ontwikkelingen zoeken we naar nieuwe manieren van werken waarbij de burger betrokken is en de inzet van technologie en teamwork de standaard zijn. De HAN draagt hieraan bij door op locaties in de regio Arnhem en Nijmegen samen met partners intensiever te gaan samenwerken.

De HAN verwacht door op deze manier samen te werken, dat de studenten, docenten, onderzoekers en betrokken professionals zich ontwikkelen tot een onderzoekende, samenwerkende, kritisch reflectieve professional, die adaptief is met betrekking tot veranderingen in het werkveld. Daarnaast verwacht de HAN daadwerkelijk te komen tot nieuwe praktijken en innovaties die de wijk/praktijk versterken.

Studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus werken intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening en doorlopende onderzoekslijnen die gerelateerd zijn aan de innovatieagenda van de wijk, het gezondheidscentrum of de instelling.

Inzet nieuwe werkwijzen, technologie en teamwork

Op een slimme manier worden activiteiten van onderwijs, onderzoek en werkveld geïntegreerd. Zo creëren we één innovatief werk- en leerlandschap dat het functioneren, participeren en de gezondheid van burgers verbetert. Concreet betekent dit:

  • Realiseren van een interprofessionele lesomgeving voor HAN-studenten en professionals.
  • Creëren van een innovatieve omgeving waar professionals samen met onderzoekers en studenten snel nieuwe diensten en producten kunnen verkennen, testen en implementeren.