Praktijkgericht Onderzoek

De HAN is een University of Applied Science: wij doen praktijkgericht onderzoek. We beantwoorden vragen die zijn ingegeven door de beroepsprakijk bij bedrijven, instellingen en overheden. De kennis die uit ons onderzoek oplevert, draagt vervolgens bij aan diezelfde beroepspraktijk. Zo dragen we bij aan de regionale ontwikkeling.

null

Slim, schoon en sociaalDe focus van ons onderzoek

De HAN focust in haar onderzoek en onderwijs op Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Fair Health. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Zo creëren we meer impact in de regio en werken we samen met partners aan innovatie.

zes houten blokken op elkaar gestapeld met blauwe achtergond. Op de blokken staan icoontjes van hoofden en een lamp
 • elektrotechniek samenwerken elektro

  Lectoraten

  De HAN kent zo’n 50 lectoraten waar we verschillende soorten onderzoek uitvoeren. Een lectoraat is een onderzoeksgroep die praktijkgericht onderzoek uitvoert: in en met de praktijk kennis ontwikkelen over de praktijk.

 • Lector Jos Sanders

  Lectoren

  Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek. Ze ontwikkelen nieuwe kennis en onderzoeksmethoden, dragen bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs.

Nieuws over ons onderzoek

508795 Stichting Eusebius en de HAN Academie Engineering en Automotive zetten handtekening voor samenwerking in waterstof Livinglab project.
Uitreiking oorkonde door het ministerie van VWS ‘HAN-Leerwerktraject in de zorg voor statushouders’ is Koploper
508118 Groepsfoto bij de Landelijke Koploperbijeenkomst 2023, uitreiking oorkonde voor Leerwerktraject in de zorg voor statushouders
Officier in de Orde van Oranje-NassauOud-lector Bert de Swart geridderd
438178 Neurorevalidatie Bert de Swart
Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
505988 Docentonderzoeker Joke Westra geeft in HAN WATTS uitleg aan een delegatie van OCW die op 8 maart 2023 de academie Engineering en Automotive bezocht.
Transitie naar een circulaire economieDuurzaamheid en belastingen: Jouw stem doet er toe!
262252 Nieuwsbericht Online Verkiezingsdebat
322520 Campagnebeeld Unexpected kennisfestival slim schoon sociaal. Alleen hiervoor te gebruiken.

Onderzoeksagenda

Koburg bijeenkomst: AI for Energy door Luuk Wiehink

We zoeken naar manieren om energieverbruik te verminderen voor ieder huishouden. Welke kansen liggen er met realtime inzicht per huishouden in het energieverbruik door inzet van data science, kunstmatige intelligentie en machinelearning. Laat je inspireren door Luuk Wiehink van EARN-E bij Connectr.

22 maa
Westervoortsedijk 73, Arnhem
15:30 - 17:30
148143 LM Lectoraat Logistiek Data science

Symposium EVIDENCE 2.0

Het Symposium EVIDENCE 2.0 is gericht op interprofessioneel samenwerken en samen leren in het verpleeghuis. Het gaat om het creëren van partnerschap tussen de bewoner, naaste en zorgprofessional. Het symposium biedt veel sprekers, veel interactie, een carrousel en een workshop verbroedering!

23 maa
Nijmegen
13:00 - 17:00
109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Wat levert ons onderzoek op?Onze kennis

We doen veel kennis op met de soorten onderzoek die we bij de HAN uitvoeren. Die kennis is praktijkgericht, met name rondom de zwaartepunten Fair Health, Smart Region en Sustainable Energy en Environment. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Meer weten over wat het onderzoek bijdraagt? Hier vind je verdiepende artikelen over de onderzoeken die we uitvoeren.

foto van drie personen die in een driehoek staan met lijnen tussen hun hoofden
 • studenten overleggen twee

  Ethische Commissie Onderzoek

  De Ethische Commissie Onderzoek (ECO) is een onafhankelijke, HAN-brede commissie. Het doel van de commissie is onderzoekers, studenten en begeleiders te ondersteunen bij de ethische en juridische aspecten van onderzoek.

 • biologie en medisch laboratoriumonderzoek student plantenpracticum laboratorium

  Wetenschappelijke integriteit

  Praktijkgericht onderzoek doen we op een verantwoorde manier. Er zijn 2 vertrouwenspersonen voor vragen over wetenschappelijke integriteit. Een commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken.

Onderzoek bij de HANOpen Science

Onderzoek bij de HAN levert waardevolle kennisproducten op, zoals publicaties en scripties. We vinden het belangrijk dat deze producten voor iedereen goed vindbaar en toegankelijk zijn. Op die manier kan de opgedane kennis breed worden benut en kan er snel op worden voortgebouwd. De opbrengsten uit publicaties en scripties van ons praktijkgericht onderzoek kun je hier vinden.

null
 • Twee studenten werken samen

  Centres of Expertise

  Wij hebben 7 Centres of Expertise. Dit is een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. In deze samenwerkingsverbanden voeren onze onderzoekers en studenten en het bedrijfsleven allerlei typen onderzoek uit.

 • studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

  Labs en werkplaatsen

  De activiteiten van onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven én de wijk integreren we in labs en werkplaatsen. Hier verbetert het functioneren, participeren en de gezondheid van bewoners.

Missie Onderzoek bij de HAN

Onderzoekers van de HAN werken aan concrete onderwerpen en vraagstukken uit de praktijk. Het is onze missie dat onderwijs en onderzoek daarbij een logisch en samenhangend geheel vormen. Docenten weten hoe ze onderzoek moeten begeleiden, lectoren en onderzoekers zijn didactisch geschoold. Op die manier werken we samen aan kennis- én beroepsontwikkeling.

Global goals en internationale boeken

Universities of Applied Sciences NetherlandsHogescholen in Europa

UASNL is een informeel samenwerkingsverband van 14 Nederlandse Hogescholen (UAS). Ze werken samen om hun Europese onderzoeksprofiel te versterken. Via het EU-kantoor in Brussel draagt ​​UASNL bij aan beleidsontwikkelingen en bouwt het Europese partnerschappen op. Ook toont het de waarde van praktijkgericht onderzoek aan bij het beantwoorden van de uitdagingen waar Europa voor staat. Rob Verhofstad is voorzitter van UASNL.

foto van Rob Verhofstad voorzitter van UASNL