HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Promotieonderzoek Jos Borkent

“Veel alleenstaande ouderen hebben een hoog voedingsrisico”

Ondervoeding bij ouderen betekent niet dat ze met bolle buikjes zitten zoals we dat kennen van kindjes in Afrika. “Veel 65-plussers hebben een serieus energie- en eiwittekort. Dit zorgt voor onherstelbare spierafbraak waardoor de zelfstandigheid in het gedrang komt,” vertelt onderzoeker Jos Borkent die afgelopen week op dit onderwerp promoveerde.

HAN Redactie
11 november 2022
467820 Jos Borkent, onderzoeker die gepromoveerd is.
Instroomcijfers

Aantal nieuwe studenten daalt licht

Dit studiejaar zijn er bij de HAN iets minder studenten gestart dan vorig jaar. Het gaat om een daling van 1,5%. In vergelijking met andere hogescholen doen we het niet slecht: landelijk startten er gemiddeld 6.263 (5,5%) minder hbo’ers dan vorig jaar.

HAN Redactie
11 november 2022
studenten in de klas
Diploma-uitreiking

15 Nieuwe masters in Vaktherapie afgestudeerd

Donderdag 3 november ontvingen 15 studenten bij de HAN hun masterdiploma in Vaktherapie. Alweer de tweede lichting die is afgestudeerd bij deze opleiding. In 2019 ging de Master Vaktherapie, die als enige in Nederland voor alle differentiaties toegankelijk is, bij de HAN van start.

HAN Redactie
10 november 2022
90870 Groepsles
Samenwerking HAN en CWZ

Feestelijke opening van het zorginnovatiecentrum in Vrouw-Kind centrum

Het is bijna een jaar geleden dat de HAN en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) een intentieverklaring tot samenwerking hebben getekend. Gedurende twee jaar verkennen ze gezamenlijk de kansen voor vergaande samenwerking. Dit doen ze onder andere door het opzetten van zorginnovatiecentra (ZIC's), het gezamenlijk verkennen van thema’s op het gebied van ontwikkeling en innovatie en door het realiseren van een fysieke ontmoetingsplek binnen het CWZ.

HAN Redactie
10 november 2022
466852 Met een druk op de knop openden Jikke Stevens (Kinderverpleegkundige & Verpleegkundig opleider – onderzoeker) en  Enzio Boeijen (Docent-onderzoek Praktijk) het ZIC.
CZO 2.0

Start vernieuwde HAN-opleiding Operatieassistent of Anesthesiemedewerker

Op 7 november is de eerste groep studenten gestart aan de vernieuwde opleiding tot Anesthesiemedewerker of Operatieassistent. Deze opleiding is in het verleden al eerder aangeboden bij de HAN, maar is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Vandaar CZO 2.0!

HAN Redactie
10 november 2022
466734 Groepsfoto CZO opleiding tot operatieassistent en anesthesiemederwerker studenten start november 2022
Samen aan de slag voor inclusie

Hoe vanzelfsprekend is het om te studeren en werken?

Er is werk zat! De vacatures vliegen je om de oren. En ben je toe aan een opleiding? Er is er altijd wel eentje die bij jou en je leervragen past! Alleen… geldt dat wel voor iedereen? Bekijk onze kennisclip over inclusie.

HAN Redactie
10 november 2022
465293 Week van Inclusie hal
Hoe ‘slim’ ‘sociaal’ kan onderbouwen

‘Fair Health’ – wat levert het op?

Aan de Week tegen Armoede, nog niet zo lang geleden gehouden, werkten verschillende HAN-academies mee. “Daar ben ik heel blij mee”, vertelt Ger Sluman, die als docent-onderzoeker de Academie Financieel Economisch Management vertegenwoordigt in het HAN-zwaartepunt Fair Health.

HAN Redactie
10 november 2022
464024 Docent-onderzoeker Ger Sluman staand voor boekenkast in het studiecentrum op Ruitenberglaan 31, na een interview over zijn onderzoek.
Hoe presenteer je jezelf als professional?

Onderzoek toont meerwaarde van de PA

Nieuw doelmatigheidsonderzoek laat zien dat de inzet van een Physician Assistant (PA) aantoonbaar meerwaarde heeft. Hoewel er geen sprake is van een groot effect op de maatschappelijke kosten, zagen de onderzoekers wel hogere kwaliteit van zorg en meer tevredenheid bij artsen. Bovendien ontwikkelden ze een instrument waarmee PA's zelf hun doelmatigheid kunnen analyseren. Zo krijgen ze meer inzicht in hun meerwaarde als professional in de zorg.

Annelies Achterberg
10 november 2022
33052 studenten overleggen
Zorgmijdend gedrag

Toegang tot wijkgerichte zorg verbeteren

In 2022 is de richtlijn ‘Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn’ opgesteld. De wijkprofessionals van DementieNet Dukenburg zijn gestart met de aanpak van het vraagstuk ‘Het zorg missen bij mensen met cognitieve problemen’. Het Lectoraat Wijkverpleging voert het actieonderzoek uit.

HAN Redactie
08 november 2022
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Beter samenwerken in wijkverpleging

Project Zorg met de Wijk stimuleert preventie

Hoe kunnen zorgaanbieders met elkaar de groeiende zorgvraag nog aan? In Nijmegen Dukenburg en in de gebieden Druten, West Maas en Waal is het project Zorg met de Wijk gestart. Hoe kan de zorgvraag worden uitgesteld of voorkomen? Het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN ondersteunt het onderzoek.

HAN Redactie
07 november 2022
65837 servicedesk vrouw helpt bij laptop