HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Welkom bij je opleiding

Je bent gestart met een nieuwe opleiding. Spannend! Je maakt kennis met nieuwe mensen, nieuwe regels, nieuwe systemen, kortom: een totaal andere omgeving dan je gewend bent. We snappen binnen de Academie Educatie dat je daarin je weg moet vinden. Met de Warm Welkom Gids helpen we je snel op weg.

HAN Redactie
29 augustus 2022
235899 Student HAN Pabo Arnhem kijkt naar haar laptop. Medestudent kijkt toe.
Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Toelatingstoetsen voor de Pabo mogen later

Goed nieuws voor aankomende Pabo-studenten die toelatingstoetsen moeten maken! Vanaf studiejaar 2022-2023 mag je ook beginnen met de Pabo als je als je vóór de start van de opleiding ten minste 1 toets per vak hebt gedaan, maar deze nog niet hebt gehaald. Waarom deze verandering? De overheid wil de Pabo toegankelijker maken. Daarom start op 1 september 2022 dit experiment.

HAN Redactie
18 juli 2022
33098 Juf en kinderen met Ipad
Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Proefstuderen voor ROC-studenten

Speciaal voor mbo-studenten Onderwijsassistent, Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch medewerker van het ROC Nijmegen organiseerden de Pabo, Pedagogiek, Social Work en lerarenopleidingen van de HAN eind maart twee Mbo-Hbo proefstudeermiddagen. Hoe is de overstap van het mbo naar het hbo? Wat zijn de ervaringen van studenten die deze stap gemaakt hebben?

HAN Redactie
31 maart 2022
307100 studenten groep werkoverleg
Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Educatieve minor kiezen? Kom naar de online voorlichting!

Word jij opgeleid om met kinderen of jongeren te werken? Dan is een educatieve minor misschien iets voor jou. HAN Academie Educatie biedt enkele zeer interessante onderwijsminoren en vertelt jou er graag over tijdens de Online Minorenmarkt op 25 januari.

HAN Redactie
21 januari 2022
31525 Docent aan de Lerarenopleiding Frans kijkt met haar drie studenten mee in het lesboek.
Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Leerlingen proeven aan HAN-opleidingen

Leerlingen uit de bovenbouw havo-vwo van het Lorentz Lyceum in Arnhem en leerlingen havo-3 van het Liemerscollege in Zevenaar hebben in de afgelopen dagen kennis kunnen maken met opleidingen van de HAN.

HAN Redactie
15 november 2021
353320 Startbijeenkomst leerlingen Liemers College
Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Mannen op de Pabo

De HAN is goed op weg als het gaat om de hoeveelheid meesters die we opleiden. Van de eerstejaars in Nijmegen is bijvoorbeeld bijna 29% man en van de tweedejaars in Arnhem is dat zelfs 41%. Dat was een paar jaar geleden echt wel anders en we zijn blij een diversere groep van basisschoolleerkrachten op te leiden samen met en voor de basisscholen in de regio.

HAN Redactie
25 februari 2021
33113 Kinderen met meester achter Ipad