HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Academie Educatie

Vacature lid examencommissie Tweedegraads Lerarenopleidingen

De Academie Educatie zoekt per 1 september 2023 een nieuw lid voor de examencommissie Tweedegraads Lerarenopleidingen vanuit het werkveld (vo/mbo), omdat 40% van het curriculum op de werkplek plaatsvindt. Een belangrijke taak van de examencommissie is het borgen van het eindniveau van de studenten.

HAN Redactie
06 maart 2023
363272 studenten werken samen in een onderzoek
Academie Educatie

Verdiep je pedagogische visie tijdens de MOVEL-MovieMiddag

Vrijheid. Gelijkheid. Vorming. Deze pedagogische thema’s staan centraal tijdens de MOVEL-MovieMiddag in LUX Nijmegen op woensdag 8 maart. De middag wordt door docenten en studenten van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) georganiseerd.

HAN Redactie
23 februari 2023
232301 Man eet popcorn terwijl hij film kijkt
Academie Educatie

Blended leren in een flexibel curriculum

Op 16 februari vond de HAN studiedag plaats voor alle opleiders, onderzoekers en ondersteuners van de HAN. Het algemene thema was dit keer: ‘Het verschil maken’, waarbij de Academie Educatie zich in de ochtend verdiepte in het thema 'Blended Leren en Opleiden in een flexibel curriculum'.

HAN Redactie
17 februari 2023
431740 Changemakercampagne, let's change the way we live, koe, dak, Rotterdam, vervreemding
Academie Educatie

Bijzondere diploma-uitreiking van 3 masterstudenten van de Academie Educatie

15 Februari was het zover: 3 afgestudeerde Masterstudenten kregen officieel hun diploma en daarmee de eerstegraads lesbevoegdheid. Een bijzondere prestatie en een blijk van doorzettingsvermogen van de in totaal 6 afgestudeerde Masterstudenten.

HAN Redactie
17 februari 2023
a14f4a60-0cfe-11ee-acb1-02565807075b Foto van drie afgestudeerde Masterstudenten uit de Academie Educatie met hun diploma's
Academie Educatie

Leren met ict voor anderstaligen

Tanja Schrijnemakers is leerkracht bij het Novocollege in Maastricht. Ze is daar leraar bij de eerste opvang van anderstaligen.

HAN Redactie
16 februari 2023
5ad38252-0cf6-11ee-ab5e-02565807075b Student Tanja Schrijnemakers foto voor testimonial MOVEL (Master Ontwerpen van Eigentijds Leren)
Academie Educatie

Nieuw bij Educatie PRO: Post-hbo Vakspecialist Muziek

Muziek in de klas heeft zoveel waarde. Het draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert niet alleen de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de creativiteit en empathie van een kind én het draagt bij aan een positief klassenklimaat.

HAN Redactie
14 februari 2023
Academie Educatie

Complexe maatschappelijke vraagstukken

In de samenleving-van-nu heeft bijna elke uitdaging vele eigenaren. Rond ieder (regionaal) vraagstuk staan tenslotte overheden, opleidingen, organisaties en burgers. Idealiter komen zij samen tot oplossingen, maar hoe? Ontdek het in de factsheet De Lerende Regio.

HAN Redactie
13 februari 2023
32133 studeren in de brew, communicatie, brew, studeren, studenten, finance, economie
Academie Educatie

Landelijk expertisenetwerk

Hoe geef je vorm aan onderwijs als kerndoelen en eindexamenprogramma’s worden herzien? Als de overheid steeds meer inzet op het aanleren van basisvaardigheden? Of het nu gaat om curriculumontwikkeling, curriculumbewustzijn of curriculumbekwaamheid: onderwijskundig ontwerpen is hot.

HAN Redactie
08 februari 2023
234460 null
Academie Educatie

ADAPT: nog beter differentiëren in het po

Omgaan met de verschillen tussen leerlingen: het is voor veel leraren in het primair onderwijs een grote uitdaging. De ADAPT-tool helpt om meer zicht te krijgen op differentiatie. Het instrument bestaat sinds 2 jaar en heeft zichzelf inmiddels bewezen. Nu is er ook een bijpassende online training.

HAN Redactie
03 februari 2023
31674 5 kinderen zitten in de klas en steken hun vinger op.
Academie Educatie

Programmeren met juf Cato

Vrijdag 27 januari kwamen de leerlingen van LIO-student Cato naar het iXperium Nijmegen voor een les programmeren. De leerlingen maakten zelf een game die ze op een iPad konden spelen.

HAN Redactie
02 februari 2023
87497 medewerker kijkt mee met meisje naar ipad tijdens iXbites