HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Academie Educatie

Populaire Pedagogische Prioriteitenspel in professionele jas

Het Pedagogische Prioriteitenspel helpt (toekomstige) leraren te ontdekken welke pedagogische idealen hun belangrijkste drijfveer zijn. Na een recent artikel over het spel, overstroomde de mailbox van onderzoekers Carlos van Kan en Fedor de Beer (HAN): iedereen vroeg om de nieuwe uitvoering van de praktische tool.

HAN Redactie
30 oktober 2020
kaartjes van het Prioriteitenspel
Academie Educatie

Forse toename ledenaantallen studieverenigingen van lerarenopleidingen

Een fors aantal studenten heeft zich aan het begin van dit studiejaar ingeschreven bij één van de studieverenigingen van de Academie Educatie aan de HAN. Zo zag studievereniging Pontifex een toename van maar liefst 75% in vergelijking met de vorige introductie. Landelijk hadden verenigingen vorig jaar iets meer dan 10.000 inschrijvingen, dit jaar zeker 15.200. Dit is een stijging van ruim 50% in het aantal leden van studieverenigingen en studentenverenigingen. De cijfers zijn nog niet definitief, bij enkele verenigingen kunnen studenten zich nog aanmelden.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
30 oktober 2020
Groep studenten in gesprek lachend
Academie Educatie

HAN Pabo Arnhem studenten krijgen diploma tijdens interactieve livestream

Afstuderen in tijden van corona… Niet altijd even feestelijk zoals je je het had voorgesteld. Op de HAN Pabo in Arnhem ontvingen de afstudeerders op woensdag 8 juli het papiertje waar ze zo hard voor hebben gewerkt.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
29 oktober 2020
lesgeven aan kinderen met groot beeldscherm
Academie Educatie

eigen visie op schoolexaminering vmbo

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt. Maar hoe kom je tot een schooleigen visie en welke ruimte is er binnen het wettelijk kader?

HAN Redactie
27 oktober 2020
examenformulier, student met potlood
Academie Educatie

Stuurkracht ontwikkelen en versterken door onderzoek

Leraren hebben stuurkracht nodig om persoonlijk en gezamenlijk impact te hebben op het onderwijs. Je moet echter eerst weten wat je drijft en wie je precies wilt zijn als leraar. Pas dan kun je invloed uitoefenen, keuzes maken en je houding bepalen. Onderzoek doen naar je eigen onderwijspraktijk helpt om je praktijk verder te ontwikkelen en je stuurkracht te versterken.

HAN Redactie
16 oktober 2020
Beeld bij nieuwsbericht whitepaper onderzoek doen stuurkracht van leraren
Academie Educatie

Inductie van startende leraar

Startende leraren struikelen nogal eens. Waarover, en wat is eraan te doen? In een online symposium deelden Helma Oolbekkink (HAN) en Harmen Schaap (RU) de uitkomst van onderzoek waarin ze samenwerkten: de inductiefase heeft nog aandacht nodig.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
02 oktober 2020
docent legt uit met wereldkaart
Academie Educatie

De expertisegroep Didactiek levert handige publicatie op voor de lerarenopleidingen

Een enthousiaste groep van de Academie Educatie vormt sinds 2017 het expertisegebied 'didactiek'. Na 3 jaar onderzoek is er nu een handige publicatie voor de lerarenopleidingen.

HAN Redactie
15 september 2020
studenten in klas docent staat voor de klas
Academie Educatie

Nieuwe website Toetsbekwaamheid is succes

Het netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o is zeker niet nieuw. Maar het kreeg een extra boost door corona. Nu is er ook een website: drukbezocht, want barstensvol actuele informatie.

HAN Redactie
14 september 2020
Student werkt vanuit huis laptop
Academie Educatie

ALPO-studenten als serieuze onderwijsvernieuwers

Dit jaar kregen 4 HAN-docenten binnen het Comeniusprogramma een beurs toegekend om hun unieke plan voor onderwijsinnovatie uit te kunnen voeren. Maar hoe staat het inmiddels met de winnaars van vórig jaar? We spraken met ALPO-docent en onderzoeker Fedor de Beer.

HAN Redactie
11 september 2020
docent klas studenten klaslokaal lessituatie, FEM commerciele economie, accountancy
Academie Educatie

RAAK-subsidie voor onderzoek Formatief evalueren

Het Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen heeft een subsidie van RAAK-PRO in de wacht gesleept voor het onderzoek Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren. Associate lector Tamara van Schilt-Mol is als initiatiefnemer van de subsidieaanvraag blij met de toekenning en vertelt waarom dit onderzoek zo belangrijk is.

HAN Redactie
10 september 2020
Tamara van Schilt-Mol schrijft mee aan boek Programmatisch toetsen