Wanneer gaan vuilniswagens op waterstof de weg op?

Het project HECTOR, onderdeel van het Interreg Noord-West Europa programma, moet aantonen dat vuilniswagens op waterstof een goede oplossing zijn om schadelijke uitstoot te verminderen. De HAN heeft in dit project de mooie taak de wagens te monitoren. Toch het blijkt nog een hele toer om de vuilniswagens op waterstof echt de weg op te krijgen.

521007 Vuilniswagen op waterstof is project binnen HECTOR.

Wat houdt het monitoren in?

Het monitoren van de vuilniswagens op waterstof houdt voor de onderzoekers van de HAN het volgende in:

  • analyse van data over de efficiëntie van het energieverbruik
  • technisch functioneren én de beleving van de chauffeurs

Beide factoren moeten bijdragen aan de afweging of een vuilnisauto op waterstof (nu al) een goed idee is. Veel aandacht is er voor de specifieke en gevarieerde omstandigheden:

  • weinig kilometers per dag
  • veel stops
  • steeds toenemend gewicht
  • hoogte meters
  • weersomstandigheden
  • rijgedrag van de chauffeur

Daarbij vergt de voor-, zij- of achterlader met de persinstallatie ongeveer de helft van de energie. Men spreek liever over een machine dan over een voertuig.

HECTOR-project half jaar verlengd

Het HECTOR-project loopt nu 4 jaar en heeft een halfjaar verlenging gekregen tot eind 2023. Het wordt best spannend: 6 van de 7 verschillende vrachtwagens die nog besteld en gebouwd moesten worden, vertonen vlak voor of na de aflevering in Frankrijk, Duitsland, België, Schotland of Nederland veelvuldig mankementen.

De 3 fabrikanten hebben hun handen vol aan de technische innovaties. Vooral de waterstofcomponenten blijken kwetsbaar en ook nog beperkt leverbaar. En ja, ook de aarzeling bij de fabrikanten - die zelf niet in het consortium zitten - om met data van HAN Automotive Research / LEV Kenniscentrum te delen speelt een rol.

Concurrentieoverwegingen zijn in zo’n nieuwe markt begrijpelijk maar staan op gespannen voet met de noodzaak om van een subsidieproject te leren.

Indrukwekkende datasets

Ondanks de gemankeerde data die de HAN via de Cloud ontvangt weet het HAN HECTOR-team met onder andere Ben Pyman en Abhishek Tomar de datasets van 50 verschillende ‘signals’ zo te ordenen en te analyseren, dat de partners tijdens de presentatie van de eerste resultaten in de consortiummeeting op 29 en 30 maart er een beetje stil van zijn geworden...

Bron: HAN
Fotografie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Voorbeeld van de samenvatting van één ‘ophaaldag’:

521008 Voorbeeld van een afhaaldag binnen het project HECTOR