De (gebouwde) omgeving verandert. Onze studenten veranderen mee

Om studenten Bouwkunde en Civiele Techniek klaar te stomen voor de veranderende wereld, hebben we voor de komende 3 jaar een nieuw academieplan opgesteld. De Academie Built Environment sluit hiermee aan op het HAN Koersbeeld 2022-2028 waarin 6 strategische doelen geformuleerd zijn.

424956 studenten op de trap van de locatie han built environment

Het koersbeeld in het kort

Op alle 6 de thema’s heeft de Academie Built Environment doelen opgesteld, maar op het onderwerp ‘Flexibel Onderwijs’ bijten we ons volledig vast. Academiedirecteur Frank Spuij licht toe: “Alle 14 academies van de HAN pakken 1 of 2 doelen op waar ze zich op focussen in de zogenaamde kopgroepen. In stuurgroepen praten de academies elkaar op de verschillende thema’s bij zodat andere academies straks een geplaveid pad kunnen bewandelen.”

Ruimte creëren

Frank vervolgt: “We waren het er binnen onze academie snel over eens dat wij ons op het strategisch doel ‘Flexibiliteit Onderwijs’ extra wilden vastbijten en doen dus mee in de kopgroep Flexibilisering. Flexibiliteit is bij ons al langer onderwerp van gesprek, omdat we meer ruimte in de curricula van de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek willen hebben om bijvoorbeed tussentijds op een actueel project uit de praktijk aan te kunnen haken.” 

Keuzevrijheid

Studenten Bouwkunde en Civiele Techniek hebben al best wat keuzevrijheid als je bijvoorbeeld kijkt naar de afstudeerrichtingen. Beide opleidingen kunnen 3 kanten op. Ook het afstudeeronderwerp mag de student zelf kiezen. En de minor van een half jaar geeft ook veel flexibiliteit. Een student mag binnen of buiten de eigen opleiding, binnen of buiten de HAN en in binnen- of buitenland een minor volgen.
 

Flexibel in tijd en tempo

“Er kan al best heel veel.” Frank verduidelijkt: “Wat niet kan binnen het curriculum en ook niet binnen de huidige systematiek, is dat studenten andere vakken kunnen volgen van andere opleidingen. Denk aan een vak ‘Inleiding in de Bedrijfskunde’ of bijvoorbeeld het volgen van een sociaal vak.”

Ook qua tijd en tempo kunnen we flexibeler worden zodat een student de studie kan vertragen als dat beter uitkomt. Omdat er bijvoorbeeld meer gewerkt moet worden om de studie te kunnen bekostigen. Of denk aan de vwo’er voor wie het wenselijk en mogelijk is de studie sneller te doorlopen. “Voor topsporters regelen we die flexibiliteit nu op maat. Hier zouden we een systematiek onder kunnen leggen.”

Frank Spuij

Mogelijkheden bekijken

Frank vertelt dat een opleiding ook qua vorm flexibeler kan zijn en legt uit: "Bijvoorbeeld door vakken in leeruitkomsten te beschrijven. De route die een student volgt is dan vrij. Of een student nu colleges volgt, filmpjes bekijkt of elders de kennis op doet, op het moment dat de student denkt alles te weten wat nodig is, laat deze zich aftoetsen. Desnoods via een digitale toets. Die mogelijkheden gaan we de komende tijd allemaal met elkaar onderzoeken."De academie blijft natuurlijk continu het onderwijs afstemmen op de praktijk.

Eigen studie invullen

Deze manier van flexibel opleiden past bij de huidige tijdgeest om mensen meer individueel en minder klassikaal op te leiden. Ze moeten voor een deel  kunnen kiezen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. “Daarom willen we studenten niet allemaal door dezelfde mal heen proppen. Het is belangrijk om studenten ruimte te geven om de eigen studie in te vullen, waarbij de basis van de opleiding natuurlijk is veiliggesteld.”

Het is belangrijk om studenten ruimte te geven om de eigen studie in te vullen.”

Frank: “Op deze manier leiden we onze studenten zoveel mogelijk op tot flexibele, toekomstbestendige professionals, voor wie duurzaamheid een logisch onderdeel is van studie en werk. Het werkveld kan reken op studenten die in staat zijn bewuste keuzes te maken. Die weten wat ze echt willen en ook kunnen.”

Mens centraal

“Hoe we ook opleiden, de mens staat in onze opleidingen centraal,” belooft Frank. “We kijken niet alleen naar de brug, het gemaal of de woning. We kijken ook naar de omgeving waarin deze zich bevindt zodat de student daadwerkelijk bijdraagt aan een gezonde, veilige, duurzame en bereikbare leefomgeving waar iedereen kan wonen, werken en recreëren. Dat opleiden doen we samen met het werkveld in regionale, nationale en internationale projecten. Onze studenten zijn in staat verder te kijken dan hun eigen discipline, zodat ze met andere experts kunnen samenwerken.

4 sterren keurmerk voor duurzaam hoger onderwijs

Het Academieplan is opgesteld voor 3 jaar. Om het beleid helder voor het voetlicht te brengen, is er een praatplaat van het Academieplan gemaakt. “We blijven ons onderscheiden met goede voltijd- en deeltijdopleidingen. Als 1 van de weinige hbo’s in Nederland hebben we het Hobéon 4-sterrenkeurmerk voor duurzaam hoger onderwijs,” vertelt Frank trots. Ook hebben we de lectoraten Sustainable River Management en Architecture in Health die zorgen voor een belangrijke verbinding tussen ons onderzoek en het werkveld en innovaties mogelijk maken.”

Praatplaat academieplan