Unieke uitwisseling voor MPA

Fulbright gastdocent zorgt voor update in masterprogramma

Hoogleraar Freddi Segal-Gidan, gespecialiseerd in ouderenzorg en dementie, bezocht de Master Physician Assistant (MPA) aan de HAN. Ze was in Nijmegen om als gastdocent college te geven aan de masterstudenten, maar vooral om vanuit haar expertise bepaalde onderdelen van het curriculum een update te geven. We gingen in gesprek met Freddi Segal-Gidan én met opleidingscoördinator Geert van den Brink.

Hoogleraar Freddi Segal-Gidan op bezoek bij Geert van den Brink van de Master Physician Assistant aan de HAN

Hoogleraar én PA

Freddi Segal-Gidan heeft een eigen kliniek voor ouderen met dementie en cognitieve stoornissen. In het kader van het Fulbright Exchange programma kwam ze naar de HAN om haar kennis te delen met de studenten en docenten van de master Physician Assistant (MPA). En die kennis is tweeledig. Segal-Gidan is momenteel hoogleraar aan Keck Medical School of USC in Los Angeles, maar van origine is ze physician assistant (PA). Haar expertise geldt dus niet alleen haar eigen vakgebied, maar ook de rol van de PA in de gezondheidszorg. 

  

De PA in Nederland

In Nederland is de PA nog lang niet zo'n bekende verschijning als in de VS. Het beroep is hier nog relatief nieuw: eind jaren '90 is het uit Amerika komen overwaaien. In de VS bestaat de PA al sinds de jaren '60 en is het beroep helemaal ingeburgerd. En hoewel de PA in Nederland inmiddels toch al 20 jaar bestaat, gaat het nog om kleine aantallen en is nog lang niet iedereen er hier bekend mee.

Segal-Gidan: "Tegenwoordig heeft iedere arts in de VS wel eens te maken gehad met een PA. Ze werken samen met PA's of zijn opgeleid op een afdeling waar ook PA's werken. Ze kunnen uit die ervaring putten en weten wat PA's wel en niet kunnen en mogen." In Nederland zijn we nog niet zo ver. Het vertrouwen van patiënten en artsen in deze nieuwe beroepsgroep moet nog groeien. Hoe we PA's optimaal kunnen inzetten, kunnen we volgens Segal-Gidan leren van de collega's in de VS.

Ik denk dat PA's in de VS veel breder worden ingezet dan hier in Nederland.

Oudere patiënten

De gezondheidszorg is continu aan verandering onderhevig. Voor zorgopleidingen is het zaak om daar accuraat op in te springen. Vanwege nieuwe inzichten vraagt de patiëntenzorg momenteel om een accentverschuiving in het perspectief op de oudere patiënt. En daar komt de expertise van Segal-Gidan om de hoek kijken. Zij is gespecialiseerd in geriatrische neurologie. In haar praktijk geeft ze voornamelijk zorg aan dementerende ouderen.

Ouderenzorg is niet het meest populaire specialisme binnen de gezondheidszorg, en dat zal het misschien ook niet gauw worden. Toch is Segal-Gidan blij dat haar carrière zich in dit vakgebied ontwikkeld heeft. Het mooiste aan dit specialisme vindt ze dat je er mensen tegenkomt die hele interessante levens hebben geleid.

Als je zorgt voor mensen in de latere jaren van hun leven, delen ze hun levenservaring met je. Dat is prachtig, zeker als je ze kunt helpen om hun laatste jaren wat aangenamer te maken.

De 5 M's

Ouderen vormen een gestaag groeiende doelgroep in de gezondheidszorg. Volgens Segal-Gidan is het om die reden van groot belang dat iedere zorgprofessional beschikt over zowel het vermogen als de bevoegdheid om voor oudere patiënten te zorgen. De hele gezondheidszorg zou volgens haar veel meer 'age-friendly' moeten worden.

De module Ouderenzorg van de MPA krijgt daarom onder leiding van Segal-Gidan een update. De module wordt herzien aan de hand van het model van de 5 M's: What Matters, Mentation, Mobility, Medications en Multi-complexity. Inhoudelijk zijn er geen grote veranderingen, maar de 5 M's zorgen voor een nieuw perspectief en geven een duidelijke richting aan de module. 

Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen in staat is om voor ouderen te zorgen, ongeacht waar in de gezondheidszorg ze werkzaam zijn.

Frisse blik

Opleidingscoördinator Geert van den Brink nodigde Segal-Gidan uit en werkt nauw met haar samen. Onder zijn leiding werd het blok Oudere patiënt als eens eerder herzien. Nu kijken Van de Brink en Segal-Gidan samen met een frisse blik naar de module, en gaat opnieuw de bezem erdoor. Van den Brink: "Het is fijn om een andere benadering en een andere visie op gezondheidszorg te zien, een nieuw en internationaal perspectief."

Vanaf eind februari gaat het nieuwe blok Oudere patiënt draaien. Freddi Segal-Gidan komt dan nog een tweede keer naar Nederland, om te ondersteunen bij de start van de nieuwe module en om onderwijs te geven. 

Fulbright Exchange

Sinds 1949 bied de Fulbright Commission academici de kans om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers, maar ook studenten en docenten, kunnen met de Fulbright Exchange in elkaars land lesgeven, studeren of onderzoek doen. Bij 'academisch' denken we vaak alleen aan universiteiten, maar ook hogescholen kunnen deelnemen aan het uitwisselingsprogramma. Dat laatste is echter (nog) niet zo gebruikelijk, zeker niet in de gezondheidszorg. Het bezoek van Freddi Segal-Gidan aan de MPA is daarom in meerdere opzichten uniek.