Onderzoek toont meerwaarde van de PA

Bestaansrecht van een relatief nieuw beroep

Nieuw doelmatigheidsonderzoek laat zien dat de inzet van een Physician Assistant (PA) aantoonbaar meerwaarde heeft. Hoewel er geen sprake is van een groot effect op de maatschappelijke kosten, zagen de onderzoekers wel hogere kwaliteit van zorg en meer tevredenheid bij artsen. Bovendien ontwikkelden ze een instrument waarmee PA's zelf hun doelmatigheid kunnen analyseren. Zo krijgen ze meer inzicht in hun meerwaarde als professional in de zorg.

33052 studenten overleggen

Kwaliteit en tevredenheid

De PA is relatief nieuw in Nederland, maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardige beroepsgroep. PA’s hebben een zelfstandige rol in de patiëntenzorg en leveren een wezenlijke bijdrage aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Mits ze op hun afdeling goed worden ingezet. En daar zijn ze zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor, aldus Geert van den Brink, coördinator van de Master Physician Assistant aan de HAN en voorzitter van het Platform Zorgmasters.

Bestaansrecht

Vorige maand verscheen in NAPA Magazine een uitgebreid artikel over de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek naar de inzet van de PA. Geert van den Brink is een van de onderzoekers. Hij stelt zichzelf en zijn studenten de vraag: “Hoe kun je nou aantonen dat je van een bepaalde waarde bent voor je afdeling? Hoe laat je zien dat je kosteneffectief bent en dat je een bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg?" Met andere woorden, hoe presenteer je jezelf als professional? Geert is van mening dat PA’s zelf hun eigen bestaansrecht moeten kunnen onderbouwen.

Hoe kun je nou aantonen dat je van een bepaalde waarde bent voor je afdeling?

Meerwaarde

Uit het doelmatigheidsonderzoek blijkt dat PA's daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn in de zorg, mits ze worden ingezet op afdelingen waar taakherschikking goed is geregeld. Daarom is het van belang dat een PA zich goed profileert op de werkvloer. 

Lees hier het hele artikel in NAPA Magazine

Instrument

De onderzoekers ontwikkelden aan de hand van businesscases een instrument waarmee de doelmatigheid van een PA binnen de medisch-specialistische zorg kan worden geanalyseerd. Net als de resultaten van het onderzoek, is ook het instrument gepubliceerd op de website doelmatigheidsanalyse-pa-vs.nl. Daar is het instrument voor iedere PA te downloaden. Bovendien gaat beroepsvereniging NAPA een online workshop organiseren over het gebruik van het instrument. Zo is de informatie zeer laagdrempelig toegankelijk en kunnen PA's het instrument direct gebruiken. 

Bekijk het web-rapport van het onderzoek