Joke Mintjes Award voor BMH-studenten

De Joke Mintjes Award is de prijs voor het beste door studenten uitgevoerd onderzoek naar verbeteringen van patiëntenzorg in de acute intensieve zorg. Demi Corstjens en Kim Stulen, studenten BMH, zijn de winnaars met onderzoek naar indrukwekkende gebeurtenissen bij jonge BMH'ers in de ambulancezorg.

31972 patient nekbrace op brandcard

Impact op onderzoek, onderwijs én patiëntenzorg

Joke Mintjes was in 2003 de 1e lector Acute Intensieve Zorg (AIZ) bij de HAN. De naar haar genoemde prijs is voor de 8e keer uitgereikt. De Joke Mintjes Award 2022 is toegekend aan Demi Corstjens en Kim Stulen, beiden studenten Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) aan de HAN. Doorslaggevend voor de keuze voor dit winnende project was de impact van het onderzoek op zowel het onderzoek-onderwijs als de patiëntenzorg.

Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat deze studenten hun eigen professie kritisch hebben bekeken.

Sterk naar de toekomst

De prijsuitreiking vormde een onderdeel van het congres Sterk naar de toekomst, dat het lectoraat AIZ op 15 juni 2022 organiseerde. Uit de landelijke inzendingen voor de Joke Mintjes Award is door de congresorganisatie - op basis van de hoge kwaliteit - een selectie gemaakt van de volgende 3 genomineerden: 

  • Marieke Bosman: onderzoek via systematische literatuurstudie naar de transthoracale echografie als diagnostisch middel bij acute aortadissectie in de prehospitale zorg – voor afronding van de opleiding Physician Assistant (PA)
  • Demi Corstjens en Kim Stulen: onderzoek naar indrukwekkende gebeurtenissen bij jonge BMH-ers werkzaam in de ambulancezorg - voor opleiding BMH
  • Joyce op ’t Hoog: onderzoek naar Inhalatie-anesthetica bij COVID19 en Acute Respiratory Distress Syndrome op de intensive care – voor afronding van de opleiding Physician Assistent.

Jury en criteria

De jury bestond uit Christine de Vries-de Winter, academiedirecteur Gezondheid en Vitaliteit van de HAN, Edward Tan, traumachirurg, MMT-arts, voormalig medisch manager SEH Radboudumc en associate professior medische opleidingen, en Rudolf Tolsma, verpleegkundig specialist ambulance RAV IJselland. Zij hanteerden voor de prijsuitreiking de volgende criteria: 

  • de praktijkgerichte vraagstelling voor de acute intensieve zorg 
  • gebruikte (wetenschappelijke) methode en inhoud
  • samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, praktijk, onderzoek
  • praktische klinische relevantie van de resultaten/conclusies
  • maatschappelijke relevantie
  • mate van kenniscirculatie van resultaten naar onderwijs en praktijk.

Onwijs leuk wat ons onderzoek allemaal teweeg heeft gebracht

Kritische beroepsreflectie

"Je kan pas goed voor patiënten zorgen als je goed voor jezelf kan zorgen. Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat deze studenten hun eigen professie kritisch hebben bekeken,'' staat in het juryrapport.

''Medisch Hulverlener is een vrij nieuw beroep, wat in de sector best met wat argwaan werd en soms nog wordt bekeken, gezien de onbekendheid en de vaak jongere leeftijd van de startende professional.''

Verder was te lezen: ''De winnaars hebben als onderzoekers gekeken naar de effecten en de coping bij indrukwekkende gebeurtenissen en hier nieuwe inzichten in gegeven. Dit vormde de aanleiding voor een reeks van vervolgonderzoeken en voor aanpassingen in de praktijk en het onderwijs.''

Wat onderzoek teweeg brengt

Demi Corstjens en Kim Stulen: ''Dat hebben we nog eens goed voor elkaar gekregen, de Joke Mintjes Award 2022 voor ons onderzoek! Wij hebben vol trots de 1e prijs gewonnen. Onwijs leuk wat ons onderzoek allemaal teweeg heeft gebracht.''

Als BMH’er omgaan met indrukwekkende gebeurtenissen?

Hoe gaan startende Medisch Hulpverleners op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden die het functioneren? Vanuit het lectoraat AIZ wordt onderzoek gedaan naar de beleving van deze professionals. Voor, door en mét studenten van de opleiding BMH.

Lees verder over het project: