Complexe waterkeringszorg met serious gaming aanpakken

Een dijk is zelden enkel een waterkering. Denk aan de ligging in de natuur, de woningen die er vaak op staan en de kabels en leidingen die er liggen. Je hebt dus bij dijkbeheer te maken met verschillende partijen. De onderlinge afstemming binnen en tussen partijen kan vaak beter, maar hoe?

417051 Vrouw die over een sluit uitkijkt. SRM, waterbeheer. Prometheus

Het HAN Lectoraat Sustainable River Management ontwikkelde in het project Prometheus samen met studenten en het werkveld 2 serious games, die professionals helpen de onderlinge afstemming rondom dijkbeheer te verbeteren. Lector Jeroen Rijke vertelt: “Er zijn 3 hogescholen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Deltares, TU Delft, Rijkswaterstaat en meerdere waterschappen en adviesbureaus aangehaakt. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we als hogescholen met de praktijk en andere kennisinstellingen samenwerken.”

3 perspectieven

De verantwoordelijkheid voor het dijkbeheer ligt bij diverse partijen, zoals RWS, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de waterschappen. Daarom is samenwerking, zowel qua management, techniek en financiering van belang. Vooral op het gebied van het beoordelen van waterkeringen, het dagelijks beheer & onderhoud ervan en de versterking van dijken. “Wij hebben tijdens het project deze 3 werkprocessen met serious games uitvergroot met als doel om de werkprocessen van Rijkswaterstaat en Waterschappen te verbeteren en beter op elkaar te laten aansluiten.”

417052 Dijkwerkzaamheden. SRM.

Master of dilemma’s

De onderzoekers van het HAN-lectoraat hebben samen met studenten situaties opgehaald bij waterschappen en het technisch inhoudelijke vraagstuk eruit gefilterd. “Daar hebben we knelpunten en dilemma’s uitgehaald en verwerkt in serious gaming,” vat Jeroen samen. De eerste game is ‘Dijkdilemma’s onder druk’. In 45 minuten krijg je 20 dilemma’s voorgelegd die je in een groep moet toelichten. Er is geen goed of fout, het gaat om de motivatie die erachter steekt. Kun jij het beste uitleggen? Dan word jij de ‘master of dilemma’s’ en ben je de winnaar.

Tailormade samenwerkingsvorm

In het tweede spel ‘Dijkdilemma’s ontleed’ doorleeft het team in 5 stappen een dilemma. Welke rollen zijn in de 3 werkprocessen van belang? Een projectmanager, omgevingsmanager, directeur en wat zou hij moeten doen in de ogen van de speler en wat doet deze daadwerkelijk. Uiteindelijk komt de speler erachter wat deze anders moet doen om het dilemma in de praktijk op een goede manier op te lossen. De uitkomst is dus een tailormade samenwerkingsvorm voor een specifiek dilemma.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van waterschappen en provincies en zet namens hen onderzoek uit. Belangrijk want de hoogwaternormen zijn strenger gemaakt. Voor 2050 moet er 1.300 kilometer aan dijk versterkt zijn. Programmacoördinator Waterveiligheid bij het STOWA, Ferdi Timmermans: “Een complexe opgave door alle verschillende processen heen. De serious games die de HAN ontwikkelde, helpen om elkaar te vinden en te begrijpen en werkprocessen met elkaar effectiever in te richten.” Ferdi heeft het spel enkele malen gespeeld. “Daaruit bleek dat de dilemma’s ‘echt’ zijn, herkenbaar vanuit de beheerderspraktijk. Plus dat spelers het heel leuk vonden om in korte tijd een besluit te nemen en dit zo goed mogelijk te motiveren.”

De serious games die de HAN ontwikkelde, helpen om elkaar te vinden en te begrijpen en werkprocessen met elkaar effectiever in te richten."

Leergang

Op basis van praktijkgericht onderzoek tijdens het project Prometheus en de ingebrachte praktijkervaringen van verschillende waterschappen kwam de leergang ‘Assetmanagement voor dijken’ tot stand. Dus behalve studenten die de games gaan gebruiken in de minor Sustainable River Engineering, is er een training ontwikkeld voor organisaties en samenwerkingsverbanden die werken aan waterkeringen.

Jeroen: “In deze leergang dagen we cursisten via praktijkdilemma’s uit om impactvolle keuzes te maken onder tijdsdruk.” De leergang duurt 1 dag, levert inzicht op en biedt concrete aanknopingspunten voor effectievere samenwerking binnen de waterkeringszorg. Serious gaming brengt realiteit, spelplezier en betekenis samen.

Meer weten

Wil je meer weten over het project Prometheus of ben je geïnteresseerd in de leergang ‘Assetmanagement’? Neem dan contact op met projectleider Frank den Heijer.