Verpleegkundig Specialist GGZ in huisartsenzorg

In huisartsenpraktijken komen patiënten met complexe GGZ zorgvragen. Een Verpleegkundig Specialist (VS) GGZ is toegerust om juist die vragen te beantwoorden. Voor méér inzet van de VS'en in de huisartsenzorg is een handreiking nodig. Het HAN-project 'Van pionieren naar groei!' gaat daarin voorzien.

109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut

Meer kennis en handvatten 

Inzet en functie VS GGZ

Uit een haalbaarheidsstudie van 2 jaar geleden blijkt dat in huisartsenpraktijken behoefte bestaat aan de inzet vanuit de beroepsgroep Verpleegkundig Specialist (VS) GGZ. Nu is echter nog maar een beperkt aantal VS'en GGZ daarin werkzaam. Uit diezelfde studie is ook naar voren gekomen dat er vraag is naar meer kennis en praktische handvatten voor de inzet en invulling van de functie van die VS GGZ in de huisartsenzorg. 

In het project 'Van pionieren naar groei!' ontwikkelen we een handreiking voor ondersteuning van de huisartsen en VS GGZ in de huisartsenpraktijk

Praktijkproject 

Van pionieren naar groei!

''Om tegemoet te komen aan die vraag uit de praktijk van de huisartsenzorg zijn we vanuit het lectoraat in maart 2022 gestart met het 'Van pionieren naar groei!'-project,'' zegt Anneke van Vught, projectleider en associate lector.

''In dit project gaan we een handreiking voor ondersteuning van de huisartsen en VS GGZ in de huisartsenpraktijk ontwikkelen. We werken daarvoor nauw samen met onze partners vanuit Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG), Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) en met de beroepsvereniging V&VN VS.''

Looptijd 2 jaar 

Opzet onderzoek

Ans Tordoir en Veerle van Laarhoven, onderzoekers vanuit het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, zorgen de komende 2 jaar voor de dagelijkse uitvoering van het project. ''Wij beginnen allereerst met het nauwkeurig beschrijven en analyseren van de werkzaamheden van 7 VS'en GGZ in een huisartsenpraktijk.''

"Daarna gaan we met professionals uit de eerstelijnszorg en GGZ, maar ook met vertegenwoordigers van de brancheverenigingen en beroepsverenigingen, in gesprek om de resultaten te verdiepen en te bediscussiëren'', aldus de onderzoekers.

"In het laatste deel van het project ontwerpen we -op basis van de bevindingen uit het onderzoeksproject- de concrete handreiking. Die biedt de VS'en GGZ en huisartsenpraktijken dan handvatten voor de invulling en implementatie van de functie VS GGZ in de huisartsenpraktijk.''

Meer weten?

Stuur voor meer informatie of vragen over het project 'Van pionieren naar groei!
Verpleegkundig Specialist GGZ in huisartsenzorg' een mailbericht naar de projectleider:

  • A.vanVught@han.nl