Bestaanszekerheid: van praten naar doen

Herstel van bestaanszekerheid, meer kansengelijkheid, gezonder leven gemakkelijker maken: het sociaal domein staat voor een grote opdracht. Bestaanszekerheid voor iedereen staat steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda. Maar hoe kunnen we dit complexe vraagstuk aanpakken?

Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

De Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein boog zich erover tijdens het event Landelijke Werkplaats. Lisbeth Verharen, HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteit, trad op als keynote-spreker. “De theorie van sociale kwaliteit biedt houvast,” zegt ze. “Die richt zich op de vraag hoe we ervoor zorgen dat mensen in de meest brede zin van het woord mee kunnen doen. Op een manier die hen past, goed doet en betekenisvol voelt.” 

4 condities

Lisbeth legde tijdens haar keynote uit dat er grofweg aan 4 condities moet worden voldaan om sociale kwaliteit te bevorderen – en dus bestaanszekerheid te creëren. “Dat is als eerste sociaal-economische zekerheid. Daarbij draait het om voldoende inkomen, een goede en veilige plek om te wonen en goede gezondheidszorg. Die conditie hangt nauw samen met een tweede punt: sociale inclusie. Hoe zorgen we er als overheid, professional of ondernemer voor dat we toegankelijk zijn en inspelen op ieders behoeften?” Sociale cohesie is nog zo’n belangrijke voorwaarde - "zijn er mogelijkheden voor betekenisvolle ontmoetingen?" - en sociaal empowerment - “Kun je jouw talenten ontwikkelen?” 

Hulpmiddelen

Wie die condities scherp in het vizier heeft, kan in gesprek met inwoners gerichter vragen stellen, beter luisteren en horen wat er níet wordt gezegd. Verharen: “Bovendien kun je de condities als hulpmiddel gebruiken om als bijvoorbeeld gemeente, sociaal werker of vrijwilligersorganisatie kritisch naar jezelf te kijken.”

Samen thema’s uitdiepen

Tijdens het online event schoof ook Marleen Smit aan, procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden bij Divosa. Ze lichtte de propositie toe die verschillende gemeenten begin 2021 met het kabinet deelden. Daarna was Quinta Ansem aan het woord, ervaringsdeskundige bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim. Aansluitend diepten professionals in verschillende deelsessies thema’s uit als ‘ervaringsdeskundigheid’, ‘sociale basis’ en ‘armoede’.

Bestaanszekerheid bevorderen

Toby Witte, voorzitter van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein, sloot de bijeenkomst af met de volgende woorden: “We hebben vandaag opnieuw gezien hoe belangrijk het is samen te werken en beleid, ervaringsverhalen en wetenschap te verbinden. Laten we met elkaar meer gebruikmaken van de kennis die aanwezig is in de 15 regionale werkplaatsen Sociaal Domein. Zo kunnen we bestaanszekerheid bevorderen.”

Meer over:Lisbeth Verharen

Hoe bouwen we aan een menswaardig bestaan voor iedereen? En welke rol hebben vrijwilligers en professionals daarbij? Ik wil achterstellingen doorbreken, daar waar sociale kwaliteit onder druk staat écht aanwezig zijn en bijdragen aan een reëel perspectief. Samen met professionals en (in)formele netwerken.

Portret liesbeth verharen

Fair HealthSamen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

  • Fair Health
  • Smart Region
  • Sustainable Energy & Environment
Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN