Methode Wederzijds Begrip gelanceerd

Zorg en welzijn worden steeds dichter bij burgers, in wijknetwerken, georganiseerd. Voor passende zorg en ondersteuning is meer mantelzorg en samenwerking met burgerinitiatieven nodig. Hoe werkt zo’n wijknetwerk goed samen? De Methode Wederzijds Begrip is een nieuw handvat voor betere samenwerking.

236900 studenten en professionals in overleg

Praktisch hulpmiddel 

Methode Wederzijds Begrip

De nieuwe Methode Wederzijds Begrip, met het bijbehorende Begrippenkader, helpt bij het verkennen en vormgeven van de samenwerking in een wijknetwerk. Het is een praktisch hulpmiddel om samen over gedeelde kernbegrippen in gesprek te gaan. ”Welke begrippen hanteren we? Bedoelen we hetzelfde? Begrijpen we elkaar goed?” De betrokken inwoners en professionals toetsen dit telkens aan de praktijk van het wijknetwerk.

Gemeenschappelijke begrippen

Burgers en professionals in zorg en welzijn gebruiken verschillende woorden en taal. Echt goed samenwerken aan passende zorg en ondersteuning dicht bij huis vanuit (wijk-)netwerken is dan moeilijk. Hoe kan die samenwerking het beste worden versterkt? Eén van de voorwaarden is dat er duidelijke afspraken zijn over gedeelde begrippen in een gemeenschappelijke taal.

Project 

Samenredzaamheid in zorg en welzijn

''De ontwikkeling en de lancering van de methode maakt deel uit van het project Samenredzaamheid,'' aldus projectleider Miranda Laurant. ''Als onderzoekers van de HAN, het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, en KOH, stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg, voeren we dit project -met financiering van VWS- samen uit.''

''We richten ons op het verbeteren van duurzame samenwerking tussen professionals, organisaties (voor preventie, welzijn, zorg) én met burgerinitiatieven en verenigingen in de lokale context.'' 

De druk op de gezondheidszorg kunnen we alleen sámen opvangen.

Houdbare zorg

De zorg vraagt om een andere manier van denken, doen en organiseren om houdbaar te blijven (zie: Houdbare zorg, Adviesprojecten, WRR). Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe voorzien we in genoeg zorgpersoneel? Hoe houden we voldoende draagvlak voor het zorgstelsel?

''De druk op de gezondheidszorg kunnen we alleen sámen opvangen,'' stelt Miranda Laurant. ''Preventie en gezondheidsbevordering worden daarom steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van professionals en burgers zelf.''

Duurzame samenwerking en welzijn van burgers

Het uitgangspunt voor houdbare zorg is eigen regie en zelfmanagement bij burgers, mantelzorgers, familie en het creëren van goede eigen sociale netwerken. Daarbij is goede samenwerking met vrijwilligers vanuit burgerinitiatieven of verenigingen onmisbaar.

Miranda Laurant: ''We hebben de nieuwe Methode Wederzijds Begrip ontwikkeld als handvat voor duurzame samenwerking in een wijknetwerk. Met het project Samenredzaamheid willen we een bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit van inwoners en aan een beter welzijn in de gemeenschap.''

Meer weten?

Vragen of meer informatie over de Methode Wederzijds Begrip en het project Samenredzaamheid?

Stuur een mailbericht aan: