HAN gaat armoede te lijf tijdens Week Tegen armoede

 

 

Op maandag 11 oktober wordt het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ gepresenteerd. In het boek staan tips en ervaringen van mensen die zelf in armoede hebben geleefd. De boekpresentatie is het startpunt van de Week tegen armoede.

322386 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.

Vooruitlopend op de Wereldarmoededag (17 oktober) bundelt de HAN in deze week alle initiatieven die het thema armoede onder de aandacht brengen. Initiatieven van studenten, collega’s, werkrelaties én het brede publiek.

Luister elke dag naar de podcast

Experts uit verschillende domeinen binnen en buiten de HAN gaan met elkaar in gesprek over ‘Hoe je armoede doorbreekt.’ Deze gesprekken kun je elke dag beluisteren in een podcast die hoort bij het boek. Het verkleinen van armoede is een belangrijke sleutel om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit laatste is een van de drie speerpunten van de HAN: we willen bijdragen aan een toekomst die ‘slim, schoon en sociaal’ is.

327266 Voorkant boek 'Hoe je armoede doorbreekt'

Andere initiatieven van de HAN

Vanuit verschillende disciplines brengen HAN’ers kennis en expertise bij elkaar om bij te dragen aan het terugdringen van armoede. Studenten Voeding en Diëtetiek ontwikkelen recepten voor goedkope en gezonde maaltijden. Recepten die vervolgens gedeeld worden met studenten van andere opleidingen die meedoen aan de (Kom rond van) #50euroweek. Een ander voorbeeld: om (vrijwillige en toekomstige) professionals bij te scholen ontwikkelde de HAN het Zakgeldproject en de Armoede-experience. Behalve workshops hierover is een gratis webinar (Tegen armoede = voor gezondheid) te volgen tijdens de themaweek. Verder is er een inzamelactie voor de voedselbank (georganiseerd door studenten) en een geldcheck waarin je je persoonlijke financiële situatie kunt bespreken (in samenwerking met Bindkracht10).

Alle events in 1 oogopslag

Of het nu gaat om de webinars, workshops of geldcheck, op HAN.nl/weektegenarmoede vind je een complete lijst met alle initiatieven in deze week. De meeste bijeenkomsten zijn voor iedereen te bezoeken, maar soms is van te voren aanmelden nodig.

298302 Armoede in beeld. Kistje met geld

Samenwerking met andere partijen

Ook andere partijen, waaronder de gemeente Nijmegen, haken aan in de strijd tegen armoede. Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en in nauwe samenwerking met de Zorgalliantie werkt de HAN met diverse partners in de regio aan een perspectief voor mensen in armoede.