Engineering en Automotive leveren waardevolle bijdrage aan energietransitie

Zonder het zelf in de gaten te hebben, verrichten studenten en docenten Engineering en Automotive een waardevolle bijdrage aan de energietransitie. Dat bleek tijdens een bezoek van het College van Bestuur (CvB) op 23 september aan deze innovatieve academie.

328106 Rob Verhofstad in gesprek met de academie engineering en automotive

CvB-voorzitter Rob Verhofstad hierover: "De studenten kunnen claimen dat ze met grote innovaties bezig zijn. Een elektrische vrachtwagen voorzien van lichtgewicht en kostenefficiënt materiaal is daar een treffend voorbeeld van."

Zo kwamen er nog meer actuele bedrijfsprojecten voorbij, alle schoolvoorbeelden van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Een voorbeeld is de ontwikkeling van duurzaam isolatiemateriaal op basis van mycelium ter vervanging van milieubelastend glaswol. Of een tractor op waterstof exact eenzelfde spoor laten rijden op te bewerken land, zodat de grond eromheen niet wordt aangedrukt wat landbouw bemoeilijkt en de grondwaterstand benadeelt. En wat te denken van het ontwikkelen en organiseren van een APK voor veiligheidssystemen, een elektrische bus uitrusten met een lichtgewicht en betaalbaar body wat een positief effect heeft op het energieverbruik.

De beroepspraktijk

In semester 6, in het 3e jaar van de studie Engineering en Automotive, komen de studenten meer dan tevoren in contact met de beroepspraktijk. Zo'n semester zouden feitelijk alle opleidingen binnen de HAN in moeten voeren, zo geven de docenten aan het CvB mee. Gedurende dat semester leren de studenten een professionele attitude aan te nemen die in het werkveld onmisbaar is: knopen doorhakken, verantwoordelijkheid nemen en netwerken. Daar moet dan ook ruimte voor zijn in het curriculum, wat overduidelijk effect heeft op de overdracht van inhoudelijke vakkennis.

328106 Rob Verhofstad in gesprek met de academie engineering en automotive

Reflectieve wereldburgers

In de ideale situatie staan alle docenten en studenten open voor deze manier van ontwikkelen. Dat vraagt om meer flexibiliteit, een andere manier van coaching, waarbij studenten, door wat er op hun pad komt, meer en meer veranderen in reflectieve wereldburgers met alvast één been in de beroepspraktijk.

Onderwijl zijn docenten en studenten gericht op partnerships met externe relaties. Vaak gaat dat goed, soms reserveert een contactpersoon weinig tijd voor voortgangsgesprekken en begeleiding. En als de belangen groot zijn, komt het voor dat een organisatie veeleisend wordt en druk uitoefent op te behalen resultaten van een onderzoek. Maar dat zijn uitzonderingen. 

Ondernemerschap

Wel mag er meer aandacht zijn voor ondernemerschap in de opleidingen, benadrukt Rob Verhofstad. "Neem een voorbeeld aan Bondi en de studenten die de Infrawall verder ontwikkelden. Betrek studenten marketing en business van de HAN bij je projecten. Wees zelfbewust, realiseer bewustwording bij je stakeholders. Dat helpt onze positionering dominanter neer te zetten."