1e Nederlandse lectoraat ‘Digitale Toegankelijkheid’ van start

De HAN en expertiseorganisatie Bartiméus starten met het unieke Nederlands lectoraat ‘Inclusive Digital Design & Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking’. Hiermee willen de samenwerkende organisaties een onafhankelijke plek bieden voor de groeiende behoefte aan kennisontwikkeling en -deling op het gebied van digitale toegankelijkheid.

300641 Student Wouter presenteert het rollator project

Bijzonder lector dr. Eric Velleman geeft de komende jaren vorm en inhoud aan het lectoraat. De belangrijkste ambitie: dat nieuwe media- en technologie-toepassingen toegankelijk worden voor mensen met een (visuele) beperking.

Praktijkgericht onderzoek

“We willen met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van digitale toegankelijkheid,” stelt Eric Velleman. “Dit doen we in de vorm van projecten, stages en onderzoeksopdrachten. Zo willen we onder andere kennis en expertise laten landen in de IT- en mediadesign-opleidingen van de HAN. Zij leveren immers de professionals af die straks excelleren in inclusief ontwerpen en bouwen.”

Wettelijke verplichting

Vanaf woensdag 23 juni geldt voor overheden de wettelijke verplichting dat hun mobiele applicaties toegankelijk moeten zijn voor mensen met een (visuele) beperking. Die verplichting gold al voor hun websites. Om dit soort verplichtingen praktisch handen en voeten te geven en beleid te ondersteunen, is onderzoek naar praktische oplossingen van groot belang. Het nieuwe lectoraat biedt daarin uitkomst.

Startpunt voor kennis

Het nieuwe lectoraat heeft verder als doelstelling om een betrokken en toonaangevend netwerk op te bouwen binnen de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. “We willen in Nederland een logisch startpunt zijn voor de overheid, het bedrijfsleven, onderzoekers, docenten en studenten. Dé plek waar zij kennis delen en samen werken aan toegankelijke oplossingen voor mensen met een (visuele) beperking.”

Over Eric Velleman

Eric Velleman (1960) is een gedreven onderzoeker en heeft de afgelopen 20 jaar een groot internationaal netwerk binnen het vakgebied inclusive digital design & engineering opgebouwd. Hij promoveerde in 2018 op onderzoek naar de implementatie van digitale toegankelijkheid van Nederlandse gemeenten aan de Universiteit Twente. Velleman heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd naar digitale toegankelijkheid van onder meer de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de zorg.

Naast zijn functie als bijzonder lector is Eric Velleman wetenschappelijk adviseur bij Stichting Accessibility. Ook is hij als innovatiedeskundige verbonden aan Bartiméus, de expertiseorganisatie voor mensen de slechtziend of blind zijn.

300628 dr. Eric Velleman, bijzonder lector Inclusive Digital Design en Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking

Samenwerkingsverband

De Academie IT en Mediadesign van de HAN en Bartiméus beogen, samen met financier Bartiméus Fonds, met dit lectoraat een verbreding van digitale toegankelijkheid binnen onderwijs, onderzoek en werkveld. Zowel nationaal als internationaal. Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door de nalatenschap van Piet Hartman aan het Bartiméus Fonds.