Telepresent zijn als vaktherapeut

Vaktherapie staat op het punt heel nieuwe, online wegen in te slaan. Dat moet ook wel, in tijden van corona waarin je niet fysiek bij elkaar kunt zijn. In het HAN actieonderzoek ‘Telepresent zijn als vaktherapeut’ is de toegankelijkheid en het toepassen van digitale middelen onderzocht.

282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

Of het nu muziek-, dans-, drama-, beeldende- of psychomotorische therapie is. Vaktherapeuten voelen zich in hun element als het gaat om zintuiglijke ervaring, lichaamsbewustzijn en fysieke interactie. Door de coronacrisis kunnen zij hun cliënten vaak maar moeizaam bereiken, laat staan behandelen. 

Nieuwe krachtige online instrumenten

Vaktherapeuten hebben (bijna) geen ervaring met online werken maar staan er wel voor open. In het project Telepresent zijn als vaktherapeut - VR Health Experience gaan professionals uit onderzoek, praktijk en onderwijs gezamenlijk op verkenning naar de inzet van krachtige digitale middelen voor vaktherapie.

Uitbreiding behandelrepertoire

'Doen en ervaren staan bij vaktherapie voorop,' stelt projectleider Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen aan de HAN. 'We zoeken dan ook naar een aanvulling daarop. We willen vaktherapie verder ontwikkelen door een uitbreiding op het bestaande, vertrouwde behandelrepertoire, zodat vaktherapeuten ook voorbij coronatijd beter in staat zijn om therapie op afstand aan te bieden. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een blended vorm.'

Telepresent zijn als vaktherapeut in beeld

In de video 'Telepresent zijn als vaktherapeut' geven de onderzoekers in vogelvlucht een beeld van het project en de gebruikte digitale instrumenten.

282873 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush2Bekijk volledige video
De context, doel, werkwijze, resultaten van inzet van digitale middelen in vaktherapie.

iXperium Health Inzet van Virtual Reality

'Wij werken in de uitvoering van projecten samen met HAN iXperium Health, vervolgt Suzanne Haeyen. 'We zien veel potentieel in het nieuwe repertoire aan instrumenten. Neem de TiltBrush: een applicatie waarbij je met een VR-bril een hele 3D-wereld kunt vormgeven. Je creëert een eigen bubbel van kleuren en vormen om je heen waarin je bijvoorbeeld een veilige plek of je gemoedstoestand op dat moment tot in detail kunt weergeven. Eén van de mogelijkheden die we hebben uitgediept in dit project.'

Kwaliteitsimpuls voor vaktherapie

'De ware kunst is om dit soort opties goed in te zetten in de therapeutische setting. Daar willen we met het project -als onderdeel van het ZonMw-Covid-19 programma- ook handvatten voor bieden. We werken daarom samen met Virtual Reality-experts als die van VR Body Lab. Daarnaast dragen de deelnemende vaktherapeuten hun kennis en ervaring aan.'

'Groot voordeel van deze aanpak is dat de projectopbrengsten meteen al de praktijk instromen', aldus Suzanne Haeyen. 'Onze stip op de horizon? Vaktherapie op afstand een kwaliteitsimpuls geven die nog lange tijd doorwerkt en aanzet tot innovatie.'

Samenwerking

Het HAN Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen heeft regie gevoerd over het ZonMw-project. Dit in samenwerking met HAN iXperium Health en actief deelnemende vaktherapeuten van GGNet en daarbuiten. Naast Suzanne Haeyen als projectleider maakten Nathalie Jans, psychomotorisch therapeut Traumacentrum Nijmegen, en Joep Kolijn, HAN docent psychomotorische therapie en technologie, deel uit van het onderzoeksteam. 

Infographic

De ervaringen van het project zijn ook samengevat in de vorm van een bijbehorende infographic (in het Nederlands/Engels):

Doorontwikkeling vaktherapieruimte VR Health Experience

Voor vaktherapeuten is sinds 2021 wel al online training beschikbaar voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Daarnaast is er ook een prototype van een virtuele multi-player vaktherapieruimte voorhanden, waarin ervaringsgericht gewerkt kan worden.

In het project VR Health Experience (SIA KIEM 2021 regeling) ontwikkelen we in 2022 de VR-vaktherapieruimte én de methodiek door om deze geschikt te maken voor alle vaktherapieën. 
  
De voor dit project opgezette samenwerking tussen opleidingen, praktijk en onderzoek krijgt vorm in een structuur voor kennisuitwisseling en duurzame innovatie.

Specifieke interventies op afstand

Uniek aan deze VR-therapieruimte is dat de cliënt vanuit zijn eigen huis aan de therapie kan deelnemen en de therapeut tegelijkertijd in dezelfde VR-ruimte aanwezig is. Deze kan zo zijn specifieke interventies op afstand toepassen.

Tot nu toe zijn er enkel VR-interventies bekend in de internationale literatuur waarbij de cliënt in een VR ruimte oefent, terwijl de therapeut vanaf buiten de techniek verzorgt. Door te werken in de VR-vaktherapieruimte kunnen vaktherapeuten continuïteit van behandeling bieden. Zeker in tijden waarin mogelijkheden beperkt worden en cliënten het extra nodig hebben.

Publicaties

Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over het project 'Telepresent als vaktherapeut' contact op met het bijzonder lectoraat en stuur een mailbericht naar: