"Zo leiden we betere professionals in de maakindustrie op"

De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Dankzij de hub worden betere professionals in de maakindustrie opgeleid en kunnen maakbedrijven hun productieproces slimmer inrichten.

285927 De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Weergave van  productiehal Varex te Doetichem.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

De waarde van digital twins

Digital twins worden straks bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van röntgenapparatuur. "Ik zie de digital twin als zeer belangrijk element in de reis naar de slimme fabriek van de toekomst", aldus Gerben Heideman, Director Global Operations Connect Control Solutions bij Varex. "Een digital twin van het hele ontwerp- en fabricageproces stelt ons in staat om het aantal iteraties - om uiteindelijk tot het optimale product en productieproces te komen - fors te verminderen."

De digital twin technologie biedt de maakindustrie veel voordelen. Realtime data kunnen worden ingezet om simulaties uit te voeren, uitkomsten te voorspellen of verbeteringen door te voeren. Dankzij digital twins kan in een virtuele omgeving ook op afstand worden gewerkt, zelfs vanuit het buitenland.

Toekenning fonds

A+O Metalektro kende eerder deze maand een fonds toe waardoor de Technohub Digital Twin van start kan. De HAN - vanuit het zwaartepunt Smart Region - gebruikt het fonds samen met een aantal partners voor onderwijs en toegepast onderzoek naar digital twins; virtuele weergaven van fysieke objecten en processen. De partners in dit project zijn Varex Imaging, Siemens Digital Industries Software, het Graafschapcollege en Hyster-Yale.

Proeffabriek op de HAN

Op de HAN en het Graafschapcollege verrijzen proeffabrieken waar medewerkers en studenten aan de slag gaan. Hier leren zij over de ontwikkeling en het gebruik van simulatiemodellen voor de maakindustrie. Siemens stelt hiervoor digital twin-software beschikbaar. Ook wordt er kennis verspreid via professionele leernetwerken.

"Met deze technohub kunnen we onze kennis over digital twins over de hele levenscyclus van de productie verdiepen en verbreden", zegt René Bakker, HAN-lector Networked Applications. "Aan de ene kant worden studenten voorbereid op een leven lang leren. Daarnaast leren we als docenten en onderzoekers in de praktijk hoe inzichten vanuit meerdere vakgebieden gecombineerd moeten worden."

 

285928 De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Varex medewerker Sjoerd Hermsen
Varex-medewerker Sjoerd Hermsen met digital twin-technologie ©Varex

Samenwerking met het werkveld

Studenten, onderzoekers en bedrijven werken via de Technohub samen aan concrete cases. Ze zorgen dat digital twin-technologie kan worden toegepast. Deze aanpak levert nieuwe kennis en innovaties op waar bedrijven mee aan de slag kunnen. Er wordt ook een quickscan Digital Twin ontwikkeld, in samenwerking met TNO en Change2Twin. Hiermee krijgen bedrijven zicht op de mogelijkheden van digital twin-technologie.

"De Technohub Digital Twin maakt nieuwe digitale technologie behapbaar en toepasbaar voor het bedrijfsleven", zegt Inez Kohlmann, thematrekker Smart Innovation en onderzoeker bij het lectoraat Smart Business. Via het zwaartepunt Smart Region van de HAN jaagt Kohlmann samenwerking tussen verschillende partijen aan. "We willen werken in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Gezamenlijk grenzen verleggen met nieuwe technologie om zo te komen tot slimme bedrijven en dus een slimme regio."

Smart Region

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Technohub Digital Twin is een goed voorbeeld van de thema's van Smart Region.  Samen op weg naar een slimme regio!